Havi archívum: 2011. október

A barátságról

„A kérdésre, hogy mi a barátság, így felelt Arisztotelész: Az, amikor két testben egyazon lélek lakozik.”

„A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?” (Péld 20:6)

„A barátság oka nem lehet véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé az azonos világnézeti beállítottság vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga.” (Wass Albert)

„Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Péld 18:24)

„Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni!
Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni!
Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok!”
(Albert Camus)

„Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet.” (Dave Tyson Gentry)

„Az igaz barátság törékeny holmi. Ugyanolyan figyelmes bánásmódot igényel, mint más törékeny és értékes dolgok.” (Randolph Bourne)

„Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.” (Márai Sándor)

„Hogy Krisztus hit által a szívünkben lakozik, azt jelenti, hogy Krisztusról elmélkedünk, Őt szemléljük, drága Megváltónkat tartjuk legjobb és legközelebbi barátunknak, úgyannyira, hogy minden mozdulatunkra vigyázunk, nehogy megszomorítsuk vagy megbántsuk vele.” (E. G. White)

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15:13)

„Lehet, egy barátod elmegy ­ oly messzire, hogy tán soha nem látod viszont. És mégis, benned jelen lesz, örökké.” (Pam Brown)

„Oly embert ismerni, kivel a távolság és a kimondatlan gondolatok ellenére is úgy érzed, megértitek egymást ­ e földet ez virágoskertté változtatja.” (J. Wolfgang Goethe)

„Az egyetlen igazi ajándék, ha magadból adsz egy darabot.” (R.W. Emerson)

Az igaz barát

„Minden időben szeret, aki igaz barát és testvérül születik a nyomorúság idejére.” (Péld 17:17) A barátságról ma már egyre kevesebb szó esik, ámbár „a filozófusok a szerencsejavak közül az első és legkiválóbb helyre helyezték: ugyanis a legkevésbé van kitéve a szerencsének és az ember számára a legszükségesebb”. Pedig bizonyára mindenkinek vannak barátai, csak az a … Tovább Az igaz barát »