Havi archívum: 2015. június

A rózsaszín Biblia

Ismét elmentem Bibliát vásárolni, abban a reményben, hogy minél hamarabb odaadhatom valakinek. Abban a fordításban, kiadásban és méretben, amit megfelelőnek gondoltam, kizárólag egyetlen darab, rózsaszín borítójú példányt találtam. Töprengtem néhány percig, mi legyen, ott hagyjam vagy sem, de végül nem mertem engedetlen lenni és megvettem. Mondanom sem kell, ennek ellenére elképzelni sem tudtam, kinek adhatok … Tovább A rózsaszín Biblia »

Gondolatok az isteni ismeretről és az istenismeretről

Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! (Zsolt 119:125)

Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk. (Blaise Pascal: 548. töredék)

Jézus személyisége számunkra addig, míg meg nem ismertük Őt, mint személyes Megváltónkat, lakat kulcs nélkül, útvesztő kivezető fonál nélkül. (Spurgeon)

Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül nyomorúságot szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. (Blaise Pascal: 527. töredék)

A bölcsesség kezdete az Úr félelme, s a Szentnek ismerete az eszesség. (Péld 9:10)

Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. (1Ján 4:7)

Ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Ef 3:19)

Amikor megismerjük Isten, mert kiváltságunk, hogy megismerjük, életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. (E. G. White)

Isten sokféle úton törekszik megismertetni magát velünk és közösségbe vonni minket önmagával. A természet szüntelenül szól hozzánk. Akiknek nyitott szívük, azokra mélyen hat az Isten kezének munkáin keresztül megnyilatkozó szeretet és dicsőség. A halló fül meghallja és megérti a természet dolgai által közvetített isteni üzenetet. A zöld mezők, a fenséges fák, a bimbók és a virágok, a vonuló felhők, a záporeső, a csobogó patak, a csillagos ég – mind a szívünkhöz beszélnek, és arra késztetnek, hogy ismerjük meg Őt, aki mindezeket alkotta. (E. W. White)

Az aggodalmaskodás legjobb ellenszere Jézus ismerete. (Spurgeon)

Én, az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. (Jer 17:10)

Mert Ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób 34:21)

Jézus Krisztus ismerete nagyobb a legnagyobb tudománynál. (Spurgeon)

Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belelát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod; ha ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy téged mindörökké. (1Krón 28:9)

Isten az, aki szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel!”, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4:6)

Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa Isten ismeretét a világban, hogy eltávolítsa az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa törvényének természetét, és jellemében kinyilvánítsa a szentség szépségét. (E. G. White)

Nincs Istennek ismerete a Földön

1. Nem ismeritek „Nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön.” (Hós 4:1) Az előzőekben azt láttuk, hogy a mindenható és örökkévaló Úr tökéletes ismerője keze alkotásainak, és a Szentírás bizonyságul szolgál arra nézve, hogy nem hagyja hidegen mindaz, amit tapasztal. Tökéletesen lát, hall, cselekszik – annak ellenére, hogy sokan azzal vádolják, nem tesz … Tovább Nincs Istennek ismerete a Földön »

Mielőtt megalkottalak, már ismertelek

Az alábbi igeversek nevezetes személyekhez kapcsolódnak, de most egy közös jellegzetesség miatt érdemes őket egymás után elolvasni – úgy, mintha most találkoznánk velük először. Egyetlen részletet se vegyünk természetesnek vagy magától értetődőnek! Ha gondosan figyelünk a sorok mögötti, kimondatlan részletekre, csodálatos istenkép bontakozik ki előttünk. Ahhoz, hogy jól értsük az összefüggéseket, olvassuk el a Bibliából … Tovább Mielőtt megalkottalak, már ismertelek »

A Vőlegény

Ismered-e Jézus Krisztust, mint Vőlegényedet? Mi a válaszod, ha felteszik a kérdést: Mivel különb szerelmesed másokénál?

Szerelmesem ragyogó és piros,
tízezer közül is kitűnik.
Feje színtiszta arany,
hajfürtjei hullámosak és hollófeketék.

Szemei, mint a galambok
a folyóvíz mellett,
tejben fürödnek, bő víz mellett ülnek.

Arca, mint a balzsamillatú virágágy,
melyben illatos növények nőnek.
Ajkai liliomok,
melyekről csepegő mirha folyik.

Kezei aranyhengerek
topázzal borítva,
dereka elefántcsontszobor,
zafírokkal rakva.

Combjai márványoszlopok
színarany talapzaton.
Termete olyan mint a Libanon,
pompás, mint a cédrusok.

Ínye csupa édesség,
és rajta minden oly kívánatos.
Ilyen az én szerelmesem, ilyen az én barátom!

(Énekek éneke 5:10-16)