remenysegf bejegyzései

Angelus Silesius költeményei

Isten közössége csodálatos Csoda, mert bár por vagy és hamuvá leszel,Isten barátjaként hozzá emelkedsz fel. A legcsodálatosabb házasság A mindenség Ura véled nászra lépve,Szolgaságból vezet szabad öröklétbe. Isten bennem, de körülöttem is van Isten bennem él, mert belém tölti magát,Végtelen tenger, ha lényemet adtam át. Isten közössége csodálatos Csoda, mert bár por vagy és hamuvá … Tovább Angelus Silesius költeményei »

Az ismeret kulcsa

Jézus Krisztus gyakran tett különösnek vagy éppen misztikusnak tűnő kijelentéseket. Ezeket a jelenlévők többsége nagyon sokszor félreértette, számunkra azonban, akik visszatekinthetünk életére, tanítására, küldetésére, számos üzenetének értelme tiszta és világos. Egyik ilyen állítása az alábbi: Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudomány/ismeret kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. … Tovább Az ismeret kulcsa »

A teljes evangélium

Arról a bibliaversről lesz most szó, amely a legteljesebb evangéliumot tartalmazza. Különös módon ez a részlet az Ószövetségben, egészen pontosan Ézsaiás 9:6-ban olvasható, nem pedig az Újszövetségben, ahogyan esetleg várhatnánk. A Messiás hét különleges tulajdonságát sorolja fel, és tudjuk, hogy ez bizonyára nem véletlen, hiszen a hetes a teljesség kifejezése a Szentírásban. Mert egy gyermek … Tovább A teljes evangélium »

Egy állandó hiányszakma

avagy a legbiztosabb állás A munka A munka az ember életének egyik legfontosabb, az idő nagy részét felemésztő vonatkozása: a munkanélküliség az egyik legnagyobb, állandó fenyegetés; vagy, ha valakit már érint, akkor a legnagyobb nyomorúság és szégyen. Sokan a munkájuk alapján ítélik meg embertársaikat, de saját magukat is. És egyáltalán, korunkban egyre több vita folyik … Tovább Egy állandó hiányszakma »

A templomépítő

Salamon és Jézus Krisztus munkájának központi eleme egyaránt a templom volt. A templomépítés látszólag talán távoli, idejétmúlt téma, azonban különösen lényeges az utolsó idők keresztényei számára, hogy lássák, tudják és tapasztalják, micsoda kitüntetést és megtiszteltetést jelent a legnagyobb isteni vállalkozás alkotóelemének, esetleg éppen koronakövének lenni. Az élő templom elkészülte ugyanis Isten jóságának, igazságának végső igazolása … Tovább A templomépítő »

A szerelmes Vőlegény

Salamon és Sulamit Van még egy csodálatos kapcsolódási pont Dávid kitüntetett fia és Jézus Krisztus között, és talán ez a legfontosabb: ez pedig az emberi élet hajtóereje, a szerelem. Noha élete delén túl Salamon súlyos eltévelyedésbe esett, amikor ezernél is több pogány ágyasa befolyására bálványimádásba süllyedt, az Énekek éneke mégis arról az „egyetlenhez” fűződő viszonyáról … Tovább A szerelmes Vőlegény »

Salamon és Jézus

A Biblia a „közelítés művészete”: bemutatja, ahogyan Isten a tőle eltávolodottakat, az Őt elutasítókat magához vonja, és végül tökéletes harmóniában egyesül velük. E folyamat ábrázolása érdekében a Szentírás tele van utalásokkal, hivatkozásokkal. Lényegében egymást kiegészítő mozaikkockákból áll, amelyek önmagukban nagyon ritkán fedik le a teljes igazságot. Egymással összevetve, egymásba, egymáshoz illesztve fejezik ki – még … Tovább Salamon és Jézus »

Új éneket az Úrnak

Joachim Neander inspiráló költészete Szeretett testvéremnek, SJ-nak ajánlom Joachim Neander nevével legelőször gyermekként találkoztam a református énekeskönyv szerzői között, két olyan dicséret szövege alatt, amelyek még ma is megállják helyüket (264., 266.). Himnuszain ugyanis átüt rajtuk a személyes istenszeretet, a felismert igazságok ereje, a teremtő iránti őszinte odaadás, az öröm. A fiatalon elhunyt prédikátor életútját … Tovább Új éneket az Úrnak »

Sebei által…

Testvéri találkozóra mentem, mert megbeszéltük, hogy részesülök a szellem általi keresztségben. Amikor elindultam, nagyon fájt a bokám, eléggé be volt dagadva és alig tudtam ráállni. Előtte nem sokkal ugyanis rosszul léptem, rándulás és szalagszakadás történt. A kórházban természetesen be akarták gipszelni, de nem engedtem. Bicegve érkeztem a testvérekhez, Andi még meg is jegyezte, hogy látja, … Tovább Sebei által… »

Betti, a bátor

Elérkezett a tavasz, ezzel együtt báránykáink ellési ideje is. Ilyenkor behozzuk az anyákat a legelőről zárt karámba, hogy nyugodtan világra tudják hozni utódaikat, és így mi is jobban oda tudunk figyelni rájuk, segíteni tudunk, ha esetleg komplikáció lépne fel. Így került hozzánk Betti, aki eleinte fejjel futott neki a kerítésnek ijedtében, ha meglátott bennünket. Kint … Tovább Betti, a bátor »