remenysegf bejegyzései

Antikrisztusok

… azért imádja őt a Föld összes lakosa, akinek neve nincs beírva az élet könyvébe. (Jelenések 13:8) A mottóul választott igerészlet jól kifejezi, hogy milyen globális megtévesztés áldozata az emberiség: zömmel valaki mást imádnak az élő Isten helyett. A téma időszerűségét a világ mostani tragikus állapota is jelzi: a csalás, megtévesztés, hazugság virágkorában tényleg semmi … Tovább Antikrisztusok »

A végtelenbe – és tovább!

Újévi gondolatok a „fejlődéskényszerről” Érdekes kérdés indította el az alábbi igesor és a hozzákapcsolódó gondolatfutam létrejöttét: egy vita során szembesültem azzal a jogos megállapítással, hogy „Korábban így és így gondoltad, évekkel ezelőtt meg voltál győződve arról, hogy…. – most miért látod másként?” Valóban, ez egy alapvető kérdés, miért. Mitől, mi okból változtatunk állás- és nézőpontot, … Tovább A végtelenbe – és tovább! »

Angelus Silesius költeményei

Isten közössége csodálatos Csoda, mert bár por vagy és hamuvá leszel,Isten barátjaként hozzá emelkedsz fel. A legcsodálatosabb házasság A mindenség Ura véled nászra lépve,Szolgaságból vezet szabad öröklétbe. Isten bennem, de körülöttem is van Isten bennem él, mert belém tölti magát,Végtelen tenger, ha lényemet adtam át. Isten közössége csodálatos Csoda, mert bár por vagy és hamuvá … Tovább Angelus Silesius költeményei »

Az ismeret kulcsa

Jézus Krisztus gyakran tett különösnek vagy éppen misztikusnak tűnő kijelentéseket. Ezeket a jelenlévők többsége nagyon sokszor félreértette, számunkra azonban, akik visszatekinthetünk életére, tanítására, küldetésére, számos üzenetének értelme tiszta és világos. Egyik ilyen állítása az alábbi: Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudomány/ismeret kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. … Tovább Az ismeret kulcsa »

A teljes evangélium

Arról a bibliaversről lesz most szó, amely a legteljesebb evangéliumot tartalmazza. Különös módon ez a részlet az Ószövetségben, egészen pontosan Ézsaiás 9:6-ban olvasható, nem pedig az Újszövetségben, ahogyan esetleg várhatnánk. A Messiás hét különleges tulajdonságát sorolja fel, és tudjuk, hogy ez bizonyára nem véletlen, hiszen a hetes a teljesség kifejezése a Szentírásban. Mert egy gyermek … Tovább A teljes evangélium »

Egy állandó hiányszakma

avagy a legbiztosabb állás A munka A munka az ember életének egyik legfontosabb, az idő nagy részét felemésztő vonatkozása: a munkanélküliség az egyik legnagyobb, állandó fenyegetés; vagy, ha valakit már érint, akkor a legnagyobb nyomorúság és szégyen. Sokan a munkájuk alapján ítélik meg embertársaikat, de saját magukat is. És egyáltalán, korunkban egyre több vita folyik … Tovább Egy állandó hiányszakma »

A templomépítő

Salamon és Jézus Krisztus munkájának központi eleme egyaránt a templom volt. A templomépítés látszólag talán távoli, idejétmúlt téma, azonban különösen lényeges az utolsó idők keresztényei számára, hogy lássák, tudják és tapasztalják, micsoda kitüntetést és megtiszteltetést jelent a legnagyobb isteni vállalkozás alkotóelemének, esetleg éppen koronakövének lenni. Az élő templom elkészülte ugyanis Isten jóságának, igazságának végső igazolása … Tovább A templomépítő »

A szerelmes Vőlegény

Salamon és Sulamit Van még egy csodálatos kapcsolódási pont Dávid kitüntetett fia és Jézus Krisztus között, és talán ez a legfontosabb: ez pedig az emberi élet hajtóereje, a szerelem. Noha élete delén túl Salamon súlyos eltévelyedésbe esett, amikor ezernél is több pogány ágyasa befolyására bálványimádásba süllyedt, az Énekek éneke mégis arról az „egyetlenhez” fűződő viszonyáról … Tovább A szerelmes Vőlegény »

Salamon és Jézus

A Biblia a „közelítés művészete”: bemutatja, ahogyan Isten a tőle eltávolodottakat, az Őt elutasítókat magához vonja, és végül tökéletes harmóniában egyesül velük. E folyamat ábrázolása érdekében a Szentírás tele van utalásokkal, hivatkozásokkal. Lényegében egymást kiegészítő mozaikkockákból áll, amelyek önmagukban nagyon ritkán fedik le a teljes igazságot. Egymással összevetve, egymásba, egymáshoz illesztve fejezik ki – még … Tovább Salamon és Jézus »

Új éneket az Úrnak

Joachim Neander inspiráló költészete Szeretett testvéremnek, SJ-nak ajánlom Joachim Neander nevével legelőször gyermekként találkoztam a református énekeskönyv szerzői között, két olyan dicséret szövege alatt, amelyek még ma is megállják helyüket (264., 266.). Himnuszain ugyanis átüt rajtuk a személyes istenszeretet, a felismert igazságok ereje, a teremtő iránti őszinte odaadás, az öröm. A fiatalon elhunyt prédikátor életútját … Tovább Új éneket az Úrnak »