Bejegyzések RF-09 kategóriában

9. szám – 2013. október

Gondolatok az útról

És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. (5Móz 8:6)

Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő! (5Móz 32:4)

Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. (Jób 17:8)

Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób 34:21)

Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész. (Zsolt 1:6)

Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. (Zsolt 18:31)

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. (Zsolt 25:4)

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. (Zsolt 25:10)

Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged. (Zsolt 32:8)

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 37:5)

Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet; és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. (Zsolt 37:34)

Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. (Zsolt 50:23)

Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. (Zsolt 101:6)

Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. (Zsolt 119:1)

Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? (Zsolt 119:9)

Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. (Zsolt 119: 35)

Apró csodák

„fölvévén a hitnek pajzsát…” (Ef 6:16) Feladtuk az összes papírt, ami lányunk kollégiumi felvételéhez és ösztöndíjához szükséges volt. Több napba telt, mire minden iratot a munkahelyi bérügyi osztályról, az adóhivataltól stb. sikerült beszerezni. 9-e a beérkezési határidő, a későn érkező kérelmeket már nem bírálják el. Postán adtam fel az egész paksamétát ajánlva, elsőbbségivel, Isten kegyelmére … Tovább Apró csodák »

Út a mennybe Bábel és Béthel

Az ember lelkében mindig is ott élt a vágy, hogy valamilyen úton-módon kiderítse, mi van a felhőkön túl, lakik-e az égben egy isten, esetleg istenek. Ez a kívánság, ez az „istenalakú hiány” sokféle tettre ragadtatta már a Föld lakóit: tornyok, teleszkópok, űrhajók, szondák az exoszféra1 fölé, a Holdra, a Marsra, a Naphoz, galaxisunkon is túlra… … Tovább Út a mennybe Bábel és Béthel »

Markaimba metszettelek téged

Ki ne ismerné azt a lelkiállapotot, amikor – többnyire nehéz, kilátástalan helyzetben – váratlanul rátör lelkére az elhagyatottság, a magány érzése, mintha hirtelen Isten háta mögé került volna, s az ember ezt mondja magában: „Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett!” (Ésa 49:14) Vajon igaz ez? Lehetséges, hogy tényleg hátat fordít nekünk? Mit válaszolt Isten … Tovább Markaimba metszettelek téged »