Bejegyzések RF-19 kategóriában

19. szám – 2016. augusztus

Az én beszédem örök

„Ezt a történetet már csak azért is elmesélem, mert megmutatja a leghelyesebb magatartást, amelyet hasonló helyzetben bárkinek, kiváltképpen pedig olyanoknak tanácsolhatok, kik kötelességüket lelkiismereti ügynek tekintik, és elfogadják az irányítást, vagyis elismerik, hogy figyelemmel kell kísérniük a gondviselés különös megnyilvánulásait, mint egészet kell azokat vizsgálniuk, mert egymással összefüggenek, és mind együtt az eldöntendő kérdésre utalnak. … Tovább Az én beszédem örök »

Az isteni hűségről

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. (Zsolt 25:10)

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. (Zsolt 26:3)

Az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. (Zsolt 33:4)

Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. (Zsolt 36:6)

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. (Zsolt 89:15)

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. (Zsolt 91:4)

Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. (Zsolt 96:13)

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! (Zsolt 100:5)

Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. (Jer 33:6)

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekedtél; örök tanácsaid hűség és igazság. (Ésa 25:1)

Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged! (Jer sir 3:22)

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. (1Kor 1:9)

Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (1Kor 10:13)

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Gal 5:22)

Hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (2Thess 3:3)

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. (2Tim 2:13)

Hit által nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (Zsid 11:11)

Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. (1Pét 4:19)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1Ján 1:9)

Mi a hűség? Könnyű felelni rá. Az, ami nem változik. „Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre!” – mondja az Énekek éneke. A hűség pecsét a szíven. (Müller Péter)

Lényegtelen, mennyire süllyedsz mélyre, Ő akkor is a kezét fogja nyújtani feléd. (ismeretlen)

Ő hű marad

… ha mi hűtlenkedünk, Ő hű marad, önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2:13) Milyen sokszor – főként utólag – tölti el szívünket fájdalom, ha arra gondolunk, hányszor nem hittünk Istennek! Bizony, sokszor nekünk is szól a tanítványokhoz intézett feddés: Kicsinyhitűek! (Mt 14:31) vagy éppen: Hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig kell még elszenvednem titeket?! (Mt 17:17) … Tovább Ő hű marad »

A világ világossága Kicsoda valójában egy keresztény?

Mit ér felmérhetetlenül nagy örökségével az a koldus, aki soha nem tudja meg, hogy milliók vannak birtokában? Mit ér a mentőöv az árral sodródónak, ha nem nyújtja ki érte a kezét? Mit ér a sötétben a gyertya, ha nem gyújtják meg? Mit használ neked Isten végtelen szeretete, ha nem tudsz róla? Mit jelent igazából kereszténynek … Tovább A világ világossága Kicsoda valójában egy keresztény? »

Azonnal szóltak Neki felőle

És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa pedig lázasan feküdt, és azonnal szóltak neki felőle. És ő odamenvén, fölemelte, kezét megfogván; és elhagyta őt a láz azonnal, és szolgált nekik. (Mk 1:29-31) Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába ment. Simon anyósa pedig nagy lázban … Tovább Azonnal szóltak Neki felőle »

Rád vár az Úr

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. (Ésa 30:18) Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. (2Pét 3:9) … Tovább Rád vár az Úr »