Bejegyzések RF-37 kategóriában

37. szám – 2021. április

Új éneket az Úrnak

Joachim Neander inspiráló költészete Szeretett testvéremnek, SJ-nak ajánlom Joachim Neander nevével legelőször gyermekként találkoztam a református énekeskönyv szerzői között, két olyan dicséret szövege alatt, amelyek még ma is megállják helyüket (264., 266.). Himnuszain ugyanis átüt rajtuk a személyes istenszeretet, a felismert igazságok ereje, a teremtő iránti őszinte odaadás, az öröm. A fiatalon elhunyt prédikátor életútját … Tovább Új éneket az Úrnak »

Sebei által…

Testvéri találkozóra mentem, mert megbeszéltük, hogy részesülök a szellem általi keresztségben. Amikor elindultam, nagyon fájt a bokám, eléggé be volt dagadva és alig tudtam ráállni. Előtte nem sokkal ugyanis rosszul léptem, rándulás és szalagszakadás történt. A kórházban természetesen be akarták gipszelni, de nem engedtem. Bicegve érkeztem a testvérekhez, Andi még meg is jegyezte, hogy látja, … Tovább Sebei által… »

Betti, a bátor

Elérkezett a tavasz, ezzel együtt báránykáink ellési ideje is. Ilyenkor behozzuk az anyákat a legelőről zárt karámba, hogy nyugodtan világra tudják hozni utódaikat, és így mi is jobban oda tudunk figyelni rájuk, segíteni tudunk, ha esetleg komplikáció lépne fel. Így került hozzánk Betti, aki eleinte fejjel futott neki a kerítésnek ijedtében, ha meglátott bennünket. Kint … Tovább Betti, a bátor »

A kútásó

Boldogok a béketeremtők Izsák Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember; folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, s ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja … Tovább A kútásó »

Koldus vagy királyfi?

avagy mit is kaptunk Krisztusban… Mi a különbség a koldus és a királyfi között? Minden tekintetben nagyon sok, szó szerint ég és föld. A koldus a palota előtt sorban áll, és félelemtől remegve, méltatlansága tudatában, meghallgatást remélve várakozik, majd esedezik, legalább részleges meghallgattatásért. Már a neki juttatott morzsáktól boldog, de másnap újra kezdenie kell a … Tovább Koldus vagy királyfi? »

Krisztus kontra fenevad

Rendszerek versenye Amint azt az előző tanulmányban láttuk, az Isten és a Sátán közötti küzdelem nem elsősorban egyéni párviadal, nem az a kérdés, ki hatalmasabb, ki népszerűbb, hanem két irányítási rendszer versengéséről van szó. Sátán kritikája elsősorban nem Isten személye, hanem az általa fenntartott rendszer ellen irányult. Az a kérdés, hogy melyik rendszer a működőképesebb, … Tovább Krisztus kontra fenevad »

Nem lesz többé tenger…

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. (Jelenések 21:1) Jelenések könyve Dániel könyve szerves folytatásaként azt mutatja be számunkra, ahogyan a nagy eszmei küzdelem a sátáni és isteni világkormányzás között eléri végső kibontakozását, és a bűntörténet lezárultával elkezdődik egy új létforma … Tovább Nem lesz többé tenger… »

Küzdelem a világuralomért

Az élet célja A földlakók legnagyobb része alig-alig vesz tudomást azokról a nagy kérdésekről és célokról, amelyekkel az emberiség az élet létrejötte óta szembesül. Legtöbben néhány évtizedet töltenek itt, mielőtt meghalnak és visszatérnek a porba, miután végigküzdötték kiszabott idejüket. Legtöbbjük élete alig valamivel emelkedett az állati lét szintje fölé. Létezésüknek semmi más oka vagy célja … Tovább Küzdelem a világuralomért »

Mennyi jót tesz…

Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem; megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd … Tovább Mennyi jót tesz… »