Ezeket azért mondom, hogy megtartassatok! (Ján 5:34b)

Jézus Krisztus szavai mindig is alkalmasak voltak az emberek nyugalmának megzavarására, az állóvíz felkavarására. Nem véletlen, hogy annyiszor el akarták fogni, meg akarták kövezni, le akarták taszítani. De soha nem azért jelentett ki valamit, hogy öncélúan provokáljon, hanem épp azért, hogy elgondolkoztasson, hogy a hamis biztonságérzetből felriasszon, és valami sokkal értékesebbet kínáljon az addigiaknál. Szavai isteni szeretetből fakadnak, hiszen azért jött és azért szól, hogy életünk legyen és a kegyelem bőségében éljünk. A fenti sor eredetileg gyűlölettel telt ellenfeleinek szólt és szól ma is, egyúttal azoknak, akik szeretik Őt, és/vagy vágyakoznak mélyebben megismerni.

A címben szereplő megtartassatok ige az eredetiben ’szódzó’, vagyis a közismert üdvösség szó alapja. Az alábbi jelentéseket rejti még magában:

  • megtart, életben tart,
  • megment, megszabadít,
  • üdvözít,
  • meggyógyít,
  • megőriz, biztonságba helyez, elrejt,
  • biztonságban tart.

Az életvédelem teljes körű szolgáltatási palettáját felvonultatja. Tehát mindezeket a jelentéseket, tartalmakat behelyettesíthetjük – egyszerre és egy időben – a megtartassatok ige helyébe! Olvassuk ilyen értelemben az evangéliumok, de általában a Biblia minden sorát, és hatalmas bizalom- és szeretetnövekedést fogunk tapasztalni Isten és Fia irányába!