Krisztus és a COVID-19

Az alábbi gondolatok nem irányulnak egyetlen földi ember vagy vélemény ellen sem. Az alábbi gondolatok az egyetlen mennyei Istenember felé irányulnak. Csupán egy csodálatos tapasztalatot szeretnék megosztani, ami az Istenbe vetett bizalom határtalan magasságaiba vezethet.

Sötét novemberi este volt, amikor a Kínából már sokadszorra érkező hírek odaszögeztek a koromsötét ablak elé. A félelem és a pánik teljesen hatalmába kerített és lebénított néhány perc alatt. Álltam vakon a sötétbe meredve, és csak annyit tudtam suttogni magamban: Uram, kérlek, vedd el tőlem ezt a rettentő félelmet, egyszer s mindenkorra! Aztán tudatára ébredtem, ki vagyok: Krisztus által a világegyetem Ura él bennem! Újjászületésem óta királyi gyermek vagyok, aki üdvösséget, szabadságot, egészséget nyertem Jézusban. És ekkor eszembe jutottak a 91. zsoltár sorai. Az a himnusz, ami például Daniel Defoe A pestis c. művében a nyeregkereskedő életét megmentette a londoni pestisjárvány közepén. (Részleteket lásd a Reménység foglyai 19. számában.)

  • Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. … Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. (Zsoltár 91: 1-10)

Ezek szerint az Úrba vetett bizalom alapján, sőt, a bennem élő, győztes Megváltó miatt a járványoktól sem kell félni, sem éjjel, sem nappal! Egyszerűen szaván kell fogni mennyei Atyánkat… Elöntött az öröm és a reménység, és megszűnt a sokkoló félelem. Nem is jött vissza többet, pedig a következő két évben számtalan covid-beteget megöleltem, megcsókoltam, fertőzöttek között megfordultam. Meggyőződésem, hogy a félelem kéz a kézben jár a betegségek számtalan formájával, sőt a halállal is. Annak ellenére döntöttem a zsoltárban foglaltak mellett, hogy több kereszténytől hallottam, hogy ez most, a jelenlegi helyzetre nem érvényes, mert sokan meghaltak a hívők közül is.

Amikor pedig jött az oltás körüli megpróbáltatás ideje, ismét ez a zsoltár volt az alap: az Úr a teljes körű oltalom, Ő maga! Ezért tudtam, hogy nem lesz szükségem az injekciókra. Kész voltam és vártam, hogy emiatt az állásomat is elveszítem, de végül, furcsa módon, nem így történt. Azonban elmondhatom, Jézus megtartott teljes egészségben, mindenfajta betegség elkerült, mert pajzs és páncél az Ő hűsége. Arra gondoltam a próbateljes napok alatt, amikor lelkileg nagyon leterhelt az a tény, hogy többen a felelősségvállalás hiánya miatt vádoltak, szóval arra gondoltam, hogy kellenek emberek, akik csakis és egyedül Istenre támaszkodnak a tévedhető és önmagának naponta ellentmondó emberi tudománnyal szemben – a megtévesztés, az ipari méretű hazugsággyártás korában, amikor a megfélemlítés, a pánikkeltés, a megosztás és egymás ellen fordítás, az elszigetelés, a totális megfigyelés és ellenőrzés világméretekben tombol. Istennek szüksége van gyenge, de benne bízó emberekre, hogy megmutathassa, hogy Ő igazmondó, szerető, mindenható, megtartó Atyánk. Szüksége van ránk, hogy Jézus dicsősége, ereje megmutatkozhasson, éppen a drámai körülmények között. Tudom, sokan gyászolnak, sokan megbetegedtek – de mégis, mégis szeretném felmutatni, hogy Isten ma is működik, ma is cselekszik, és Jézus Krisztusban vírus- és atombiztos oltalmunk van – minden negatív mellékhatástól mentesen – a világ végóráiban is. Merjünk bízni az egyetlen Igazban a hazug világ közepén!

Sokat gondolkoztam, többekkel együtt azon, mi az oka, hogy a keresztényeket is ezerféle meglátásra, véleményre vezette a járványhelyzet. Nem alakult ki egységes kezelési, ellenállási módszer. Arra a következtetésre jutottam, hogy egyfelől az ige egyértelmű útmutatást ad, elég, ha a fenti zsoltárra gondolunk. Továbbá ott van a döntő, csodálatos biztosíték, hogy Jézus sebei által meggyógyultatok. (1Péter 2:24) Tehát Isten részéről minden adott a fertőzések elleni tökéletes védelemhez vagy a gyógyuláshoz azok számára, akikben ott él Isten fia. (Aki még nem született újjá, az természetes, hogy inkább támaszkodik az emberi tanácsokra, eszközökre.) Azonban a hitben mindenki más szinten áll, az ige megértése, gyakorlati alkalmazása, saját korábbi tapasztalatai, vereségei, győzelmei függvényében. Isten nem rója fel nekünk ezt, de az a vágya, hogy eljussunk a Krisztusban való teljes bizalomra, az érett férfikorra, hit és gondolkodás tekintetében egyaránt. Hamarosan szükségünk lesz rá.