Olvasóinkhoz

Azt a reménységet szeretnénk kedves Olvasóinkkal megosztani, amely minden földi várakozást felülmúló örömmel töltheti el szívünket: „Új eget és új földet várunk, amelyben békesség és igazság lakozik. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek.” (2Pét 3:13) Bár számtalan jel mutat arra, hogy bolygónk ökológiai, gazdasági és erkölcsi értelemben is végnapjait éli, mégsem kell kétségbeesnünk, mert van kiút és van remény! Az Atya maga vágyakozik arra, hogy együtt lakhasson teremtményeivel!

Ezért választottuk címül a zakariási ige egy szép kifejezését: „Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai!” (Zak 9:12) E reménynek egyetlen, rendíthetetlen alapja van: Jézus Krisztus, a mi erősségünk, sziklavárunk, akiben Isten minden kincse rendelkezésünkre áll. Ő a megtestesült remény, akiben ma, holnap – és minden pillanatban – örömet és nyugalmat, erőt és hitet lelhetünk, a legkilátástalanabb helyzetekben is. Ő az, akiben már polgárjogot nyertünk Isten királyságába. Krisztusban Isten fiainak neveztetünk, és általa részesülünk a mennyei hatalom minden ajándékában: a bűn felett győzelmes életben és az örökkévalóság végtelen távlataiban.

Kívánva kívánjuk, hogy ezen írások ösztönözzék az Írás kutatására Olvasóinkat, vezessék az Ige mélyebb megértésére, és indítsák a hit kimeríthetetlen tárházának megnyitására – s ezáltal pedig Isten iránti egyre mélyülő szeretetre.

A reménység pedig meg nem szégyenít.” (Róm 5:5)