Bejegyzések igazság címkével

Nem mindegy?

Nagyon sokan feltettek már ehhez hasonló kérdéseket: Nem mindegy, hogy pénteken, szombaton vagy vasárnap imádom az Istent? Nem mindegy, hogy Allahnak, Jehovának vagy Jahvenak szólítják Istent? Nem mindegy, hogy a Garizim hegyén vagy a Sionon áll a templom? Hát nem mindegy?! Számítanak valamit a részletek? A lényeg, hogy a magam módján szeretem a jó Istent… … Tovább Nem mindegy? »

Örök szövetség

És eljegyezlek téged magamnak örökre,és pedig igazsággal és ítélettel,kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.Bizony, hittel jegyezlek el magamnak,és megismered az Urat. (Hós 2:18) Ez az egyik legszebb részlet az Ószövetségben. Talán nemcsak azért, ahogyan és amit Isten üzent nekem általa egy konkrét helyzetben, hanem abszolút értelemben is. Meggyőződésem, hogy olyan, mint például Dávid zsoltárainak sorai, amelyek … Tovább Örök szövetség »

Kicsodám van az egekben?

Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm a Földön. Zsolt 73:25 Aszáf, a zsoltáríró kérdése mögött mély, személyes tapasztalat és istenismeret rejlik. Szavait akár tiszteletteljes hódolatként, alázatos és örömteli kiáltásként is olvashatjuk. Ő már boldog ember… ezt bizonyítja a zsoltár befejezése. Egyszer azonban mindenki életében eljön az a perc, amikor szembesül ezzel a felvetéssel: Van-e valakim az … Tovább Kicsodám van az egekben? »

Vegyétek föl az Istennek minden fegyverét!

Az Úr csodálatos, tökéletes fegyverzetet bocsátott rendelkezésünkre annak érdekében, hogy Dávidhoz hasonlóan „ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözve az igazságnak mellvasába, És felsaruzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, … Tovább Vegyétek föl az Istennek minden fegyverét! »

Gondolatok a bölcsességről és az igazságról

„A cédrustól az izsópig, a szárnyaló sastól a ciripelő tücsökig, az azúrkék égbolttól a hajnali harmatcseppig minden az isteni bölcsesség nagy voltát dicséri.” (Spurgeon) „A tudás által az ember megtanulta, hogyan utazhat a hang sebességénél is gyorsabban, de bölcsességének hiányát mutatja, hogy rossz irányban halad vele.” (ismeretlen) „Az igazságot kutató elme olyan, mint Noé galambja, amely nem … Tovább Gondolatok a bölcsességről és az igazságról »

Ha Krisztus Jézusban vagytok…

„Tőle vagytok pedig a Krisztus Jézusban, Aki bölcsességül lett nékünk Istentől, És igazságul, szentségül és váltságul.” (1Kor 1:30) Mennyei Atyánk ígéretei szerint Jézussal, az Ő egyetlen, szeretett Fiával együtt mindent nekünk ajándékozott: „ha az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, akkor mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk?” (Róm 8:32) Mi ez … Tovább Ha Krisztus Jézusban vagytok… »