Bejegyzések szeretet címkével

Örök szövetség

És eljegyezlek téged magamnak örökre,és pedig igazsággal és ítélettel,kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.Bizony, hittel jegyezlek el magamnak,és megismered az Urat. (Hós 2:18) Ez az egyik legszebb részlet az Ószövetségben. Talán nemcsak azért, ahogyan és amit Isten üzent nekem általa egy konkrét helyzetben, hanem abszolút értelemben is. Meggyőződésem, hogy olyan, mint például Dávid zsoltárainak sorai, amelyek … Tovább Örök szövetség »

Légy példa!

Senki a te fiatalságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a viselkedésben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. (1Tim 4:12) Pál apostol Timóteust, a gyermekeként szeretett fiatalembert buzdította a fenti szavakkal, de ez a felszólítás minden korszak fiataljainak (és idősebbjeinek) szól. 1. Példa Még ha nem is vagyunk tudatában, de mindenképpen példa … Tovább Légy példa! »

Azonnal szóltak Neki felőle

És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa pedig lázasan feküdt, és azonnal szóltak neki felőle. És ő odamenvén, fölemelte, kezét megfogván; és elhagyta őt a láz azonnal, és szolgált nekik. (Mk 1:29-31) Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába ment. Simon anyósa pedig nagy lázban … Tovább Azonnal szóltak Neki felőle »

Az én igám

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. (Mt 11:28-30) A szolgaság után ismét egy látszólag kellemetlen, és kevesek által felfedezett … Tovább Az én igám »

Az én rabszolgám

„Jaj, de szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.” Weöres Sándor Ha meghalljuk a szolga vagy szolgáló szót, többnyire nem kellemes dolgok jutnak eszünkbe. Főként, ha olyan összetételben szerepel, mint rabszolga. Azonban Jézus Krisztus számtalan példázatában (rab)szolgák a főszereplők, és ez alatt azokat az embereket érti, akik szeretik Őt. Felmerül a … Tovább Az én rabszolgám »

Mint a hársfa

Siettem a város forgatagában, ahogyan már oly sokszor, semmi különös látvány vagy hang – csak a szokásos kirakatok, kihagyhatatlan ajánlatok, leárazások, andalgó szerelmespárok, üres tekintetű, hajléktalan koldusok, tipegő babák, akik az ugyancsak tipegő galambok kergetésébe merültek, zörgő villamosok – de hirtelen meg kellett állnom. Mintha falba ütköztem volna: hihetetlenül tömény illat vett körül, bódítóan édes, … Tovább Mint a hársfa »

Gondolatok a szeretetről

„mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent.” (1Ján 4:7)

„A szeretet a jóért való küzdelem leghatalmasabb fegyvere.” (Gary Chapman)

„Másokban a szeretet melegét kelteni csak a bennünk lévő szeretet melegével lehet.” (Spurgeon)

„Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.” (Ján 15:12)

„a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1Ján 4:18)

„Nem nehéz azokat szeretni, akik ragyognak – a világ gyémántjai. A szeretet igazi próbája az, ha azokat is szeretjük, akik olyanok, akár a szén – a csiszolatlan gyémántok, akik bepiszkolhatnak bennünket. De ha ennek ellenére szeretjük őket, szeretetünk nyomása alatt ők is gyémánttá válnak!” (ismeretlen)

„Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt.” (Spurgeon)

„Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.” (Luk 6:35)

„A szeretet az Úr megváltott népének nagy adóssága.” (Spurgeon)

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Ján 15:13)

„Aki meg akarja ismerni Isten szeretetét, az menjen lélekben a Golgota hegyére és szemlélje ott a Fájdalmak emberének haláltusáját.” (Spurgeon)

„Három kiválóság van, amelyre az ember született: a szeretni tudás, a szeretet elfogadása és az élet szeretete.” (Hioszi Tatiosz)

„Az igazi szerelem és szeretet másokra is átsugárzik, életerőként hatja át azt, akit megérint, és emléke hosszú évek múltán is mély nyomot hagy abban, aki a részese lehetett.” (Martin Pistorius)

„az Isten szeretet.” (1Ján 4:7)

„A szeretet mindent áthidal. A szeretet mindent meggyógyít. A szeretet van, és megkülönböztetés nélkül összeköti a belsőt a külsővel. A szeretet teljes szabadságot ad, mert nem támaszt elvárásokat, s ezért nem okoz csalódást.” (Diethard Stelzl)

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.” (Róm 13:8)

„A szeretet nem egy érzés! A szeretet gondolkodásmód, magatartásforma.” (Gary Chapman)

„A szeretet nem kérdez. A növekedés és a kiterjedés jellemző rá, nem pedig az összehasonlítás és a méregetés.” (Gerald G. Jampolsky)