Bejegyzések istenismeret címkével

Mese a két patkányról

Elmesélek két, tanulságokkal bíró hétköznapi történetet. A feleségem irtózik mindenféle rágcsálótól és rovartól. Ajtón-ablakon mindenütt szúnyoghálók, semmi nem jöhet be a házba. Mindig azt mondom, ha tűz lenne, nehezen tudnánk vész esetén kijutni, de mindegy, azt akarom, hogy a feleségem boldog legyen, ezért együttműködöm vele a kérdésben. Nem juthatnak be szúnyogok, bogarak és főleg gyíkok. … Tovább Mese a két patkányról »

Isten képmásai

A keresztény világban sokan őriznek vagy viselnek kereszténynek mondott szimbólumokat, képeket. Megint mások mélységesen ellenzik ezt, bálványimádásnak tartják még azt is, ha családi fényképek láthatók a lakásban. Egyesek meg vannak győződve, hogy ezáltal démonokat vonzanának a házukba. Ennek az ellenszenvnek nyomós indokát találhatjuk az Ószövetségben: Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek … Tovább Isten képmásai »

Az ismeret kulcsa

Jézus Krisztus gyakran tett különösnek vagy éppen misztikusnak tűnő kijelentéseket. Ezeket a jelenlévők többsége nagyon sokszor félreértette, számunkra azonban, akik visszatekinthetünk életére, tanítására, küldetésére, számos üzenetének értelme tiszta és világos. Egyik ilyen állítása az alábbi: Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudomány/ismeret kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. … Tovább Az ismeret kulcsa »

Kicsodám van az egekben?

Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm a Földön. Zsolt 73:25 Aszáf, a zsoltáríró kérdése mögött mély, személyes tapasztalat és istenismeret rejlik. Szavait akár tiszteletteljes hódolatként, alázatos és örömteli kiáltásként is olvashatjuk. Ő már boldog ember… ezt bizonyítja a zsoltár befejezése. Egyszer azonban mindenki életében eljön az a perc, amikor szembesül ezzel a felvetéssel: Van-e valakim az … Tovább Kicsodám van az egekben? »

Kutatók éjszakája

Magyarországon éppen tíz esztendeje rendezik meg minden évben a Kutatók éjszakáját, amikor is péntek késő délutánra-éjjelre megnyílik a tudomány titokzatos világa a nagyközönség előtt. Elsősorban a fiatalok jelentik a célközönséget, hiszen közülük kerülhetnek ki a jövő tudósai, kutatói, akik hozzájárulnak az egyes szakterületek további fejlődéséhez, új ismeretek, új eszközök megszületéséhez. Az egyetemi forgatagot elnézve minden … Tovább Kutatók éjszakája »

A világ világossága Kicsoda valójában egy keresztény?

Mit ér felmérhetetlenül nagy örökségével az a koldus, aki soha nem tudja meg, hogy milliók vannak birtokában? Mit ér a mentőöv az árral sodródónak, ha nem nyújtja ki érte a kezét? Mit ér a sötétben a gyertya, ha nem gyújtják meg? Mit használ neked Isten végtelen szeretete, ha nem tudsz róla? Mit jelent igazából kereszténynek … Tovább A világ világossága Kicsoda valójában egy keresztény? »

Gondolatok az isteni ismeretről és az istenismeretről

Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! (Zsolt 119:125)

Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk. (Blaise Pascal: 548. töredék)

Jézus személyisége számunkra addig, míg meg nem ismertük Őt, mint személyes Megváltónkat, lakat kulcs nélkül, útvesztő kivezető fonál nélkül. (Spurgeon)

Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül nyomorúságot szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. (Blaise Pascal: 527. töredék)

A bölcsesség kezdete az Úr félelme, s a Szentnek ismerete az eszesség. (Péld 9:10)

Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. (1Ján 4:7)

Ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Ef 3:19)

Amikor megismerjük Isten, mert kiváltságunk, hogy megismerjük, életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. (E. G. White)

Isten sokféle úton törekszik megismertetni magát velünk és közösségbe vonni minket önmagával. A természet szüntelenül szól hozzánk. Akiknek nyitott szívük, azokra mélyen hat az Isten kezének munkáin keresztül megnyilatkozó szeretet és dicsőség. A halló fül meghallja és megérti a természet dolgai által közvetített isteni üzenetet. A zöld mezők, a fenséges fák, a bimbók és a virágok, a vonuló felhők, a záporeső, a csobogó patak, a csillagos ég – mind a szívünkhöz beszélnek, és arra késztetnek, hogy ismerjük meg Őt, aki mindezeket alkotta. (E. W. White)

Az aggodalmaskodás legjobb ellenszere Jézus ismerete. (Spurgeon)

Én, az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. (Jer 17:10)

Mert Ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób 34:21)

Jézus Krisztus ismerete nagyobb a legnagyobb tudománynál. (Spurgeon)

Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belelát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod; ha ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy téged mindörökké. (1Krón 28:9)

Isten az, aki szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel!”, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4:6)

Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa Isten ismeretét a világban, hogy eltávolítsa az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa törvényének természetét, és jellemében kinyilvánítsa a szentség szépségét. (E. G. White)

Nincs Istennek ismerete a Földön

1. Nem ismeritek „Nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön.” (Hós 4:1) Az előzőekben azt láttuk, hogy a mindenható és örökkévaló Úr tökéletes ismerője keze alkotásainak, és a Szentírás bizonyságul szolgál arra nézve, hogy nem hagyja hidegen mindaz, amit tapasztal. Tökéletesen lát, hall, cselekszik – annak ellenére, hogy sokan azzal vádolják, nem tesz … Tovább Nincs Istennek ismerete a Földön »

Mielőtt megalkottalak, már ismertelek

Az alábbi igeversek nevezetes személyekhez kapcsolódnak, de most egy közös jellegzetesség miatt érdemes őket egymás után elolvasni – úgy, mintha most találkoznánk velük először. Egyetlen részletet se vegyünk természetesnek vagy magától értetődőnek! Ha gondosan figyelünk a sorok mögötti, kimondatlan részletekre, csodálatos istenkép bontakozik ki előttünk. Ahhoz, hogy jól értsük az összefüggéseket, olvassuk el a Bibliából … Tovább Mielőtt megalkottalak, már ismertelek »