Bejegyzések RF-38 kategóriában

38. szám – 2021. július

A templomépítő

Salamon és Jézus Krisztus munkájának központi eleme egyaránt a templom volt. A templomépítés látszólag talán távoli, idejétmúlt téma, azonban különösen lényeges az utolsó idők keresztényei számára, hogy lássák, tudják és tapasztalják, micsoda kitüntetést és megtiszteltetést jelent a legnagyobb isteni vállalkozás alkotóelemének, esetleg éppen koronakövének lenni. Az élő templom elkészülte ugyanis Isten jóságának, igazságának végső igazolása … Tovább A templomépítő »

A szerelmes Vőlegény

Salamon és Sulamit Van még egy csodálatos kapcsolódási pont Dávid kitüntetett fia és Jézus Krisztus között, és talán ez a legfontosabb: ez pedig az emberi élet hajtóereje, a szerelem. Noha élete delén túl Salamon súlyos eltévelyedésbe esett, amikor ezernél is több pogány ágyasa befolyására bálványimádásba süllyedt, az Énekek éneke mégis arról az „egyetlenhez” fűződő viszonyáról … Tovább A szerelmes Vőlegény »

Salamon és Jézus

A Biblia a „közelítés művészete”: bemutatja, ahogyan Isten a tőle eltávolodottakat, az Őt elutasítókat magához vonja, és végül tökéletes harmóniában egyesül velük. E folyamat ábrázolása érdekében a Szentírás tele van utalásokkal, hivatkozásokkal. Lényegében egymást kiegészítő mozaikkockákból áll, amelyek önmagukban nagyon ritkán fedik le a teljes igazságot. Egymással összevetve, egymásba, egymáshoz illesztve fejezik ki – még … Tovább Salamon és Jézus »