Bejegyzések 91. zsoltár címkével

Krisztus és a COVID-19

Az alábbi gondolatok nem irányulnak egyetlen földi ember vagy vélemény ellen sem. Az alábbi gondolatok az egyetlen mennyei Istenember felé irányulnak. Csupán egy csodálatos tapasztalatot szeretnék megosztani, ami az Istenbe vetett bizalom határtalan magasságaiba vezethet. Sötét novemberi este volt, amikor a Kínából már sokadszorra érkező hírek odaszögeztek a koromsötét ablak elé. A félelem és a … Tovább Krisztus és a COVID-19 »

Az evangélium zsoltára

Már az előző, 42. számban is esett szó a 91. zsoltárról a ragaszkodás témája kapcsán. Azonban olyan gazdag jelentéstartalommal rendelkezik, hogy úgyszólván kimeríthetetlen tárháza az isteni bölcsességnek. Ami igazán időtállóvá teszi, hogy lényegében véve, tömörítve az evangéliumot tartalmazza. Csodálatos örömhír forrása: témája a szeretettség, elfogadottság, biztonság, amit legteljesebb mértékben Isten képes nyújtani számunkra. Ez azt … Tovább Az evangélium zsoltára »

A madarász tőre

Ez a kis történet arról a szabadító Istenről szól, aki minden élőlény teremtője, az apró részletek felügyelője, a kérések alázatos teljesítője és a szívek bátorítója. Legkedvesebb barátom igen szorult helyzetbe jutott egy munkája kapcsán, és az aggodalmai szinte megbénították. Az egyik nagy vegyi üzem területén található szennyvíztisztító tavak fontos vizes élőhelyek is egyben, ahol értékes … Tovább A madarász tőre »

Az én beszédem örök

„Ezt a történetet már csak azért is elmesélem, mert megmutatja a leghelyesebb magatartást, amelyet hasonló helyzetben bárkinek, kiváltképpen pedig olyanoknak tanácsolhatok, kik kötelességüket lelkiismereti ügynek tekintik, és elfogadják az irányítást, vagyis elismerik, hogy figyelemmel kell kísérniük a gondviselés különös megnyilvánulásait, mint egészet kell azokat vizsgálniuk, mert egymással összefüggenek, és mind együtt az eldöntendő kérdésre utalnak. … Tovább Az én beszédem örök »