Bejegyzések RF-13 kategóriában

13. szám – 2014. október

A boldog ember Dávid boldog-mondásai

„Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.” (Zsolt 112:1)

„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útjaiban jár!” (Zsolt 128:1)

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.” (Zsolt 34:9)

„Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!” (Zsolt 40:5)

„Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
Aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van.
Aki megtartja a hűségét örökké; Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek.” (Zsolt 146:5-7)

„Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban.” (Zsolt 65:6)

„Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!
Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.” (Zsolt 84:5-8)

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.” (Zsolt 32:1-2)

„Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
És nem cselekszenek hamisságot; az ő útjaiban járnak.” (Zsolt 119:1-3)

„Boldog, aki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr.
Az Úr megőrzi és élteti azt; boldog lesz e földön.” (Zsolt 41:2-3)

„Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre;
Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!” (Zsolt 94:12)

„Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.” (Zsolt 106:3)

Gondolatok az akaratról

Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja. Erre egyedül Ő képes.Charles H. Spurgeon

Aki nem akar, amikor tud, nem fog tudni, amikor akar.Charles H. Spurgeon

Amikor Isten akarata szerint járunk, összhangban érezzük magunkat a világmindenséggel, mint akik a valóságos lét főútján járnak.Charles H. Spurgeon

A természetes akarat olyan, mint a hideg, merev érc, amely nem enged a kalapács formálásának. Ezzel szemben a megújhodott akarat olyan, mint a megolvasztott fém, amely a kegyelem keze által könnyűszerrel alakítható át engedelmes eszközzé.Charles H. Spurgeon

Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi jellemmé fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így formálódik ki bennük Krisztus, a dicsőség reménysége.E. G. White

Legyen meg a te akaratod!

Talán ez a mondat száll leggyakrabban imaként az ég felé – de vajon tudjuk-e, valójában mit kérünk? Mi Isten akarata? Sokszor tétován toporgunk, teljes tanácstalanságban, mert fogalmunk sincs, mi Atyánk szándéka. A Szentírás azonban nem hagy minket sötétségben e felől. Vizsgáljuk most meg a Biblia igéi fényében ezt a kérdést – megrendítő válaszokat találunk! 1. … Tovább Legyen meg a te akaratod! »

Angyalainak parancsolt felőled

1. Egyik este legkisebb lányunkat erős fejfájás gyötörte. Először arra gondoltunk, hogy a kirándulás következménye, mert fiatalabb koromban én is gyakran tapasztaltam, hogy az éles, tiszta „hegyi levegőről” hazatérve nagyon megfájdult a fejem. Ezért nem is tulajdonítottunk nagy jelentőséget neki, de egy kis idő múlva már le kellett feküdnie. Letérdeltem mellé, és imádkoztam a gyógyulásáért. … Tovább Angyalainak parancsolt felőled »

Kettős jel

Egyik nap az Úr dolgairól, kegyelméről és áldásairól beszélgettünk az öcsémmel telefonon – és utólag hozzáteszem az igét: „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.” (Mal 3:16) Mint kiderült, mindketten imádkoztunk, miután letettük a … Tovább Kettős jel »

Mint a hársfa

Siettem a város forgatagában, ahogyan már oly sokszor, semmi különös látvány vagy hang – csak a szokásos kirakatok, kihagyhatatlan ajánlatok, leárazások, andalgó szerelmespárok, üres tekintetű, hajléktalan koldusok, tipegő babák, akik az ugyancsak tipegő galambok kergetésébe merültek, zörgő villamosok – de hirtelen meg kellett állnom. Mintha falba ütköztem volna: hihetetlenül tömény illat vett körül, bódítóan édes, … Tovább Mint a hársfa »