Havi archívum: 2012. szeptember

Versek

Jézus az Istenem,
Jézus a Hitvesem,
Jézus az Életem,
Jézus az egyetlen Szerelmem,
Jézus az én Mindenem mindenben,
Jézus az én Mindenem.
Ezért nem félek sohasem.
(Teréz anya)

Június

Katángszemekben
ringva tükröződik a
kéklő végtelen.
(Barati Lilla)

Bizalom

„sich fallen lassen…”
(H. Hesse)

ha már nincs hova hátrálni
mert sarok sarkot ér
s összezárul mögötted idő és tér
a félelem üvegharangja vákuumként rád borul
a színek s fények tisztasága ólmos ködbe fúl
kiáltani sem tudsz
csak tátogsz mint a hal
akkor engedd el magad
zuhanj testtelen
mint őszi falevél élettelen
s meglásd mielőtt földet érsz
fölfog majd
egy hatalmas meleg tenyér
(Barati Lilla)

A bizalomról

„Az egymás iránti feltétlen bizalom, amely az igazi érzelmek alapja.” (Domokos József)

„Őszinte szavakat, csakis őszinte szavak után lehet várni.” (Végh Antal)

„Ugyanúgy nem tudod a bizalmat megjátszani, mint ahogy nem tudod az alázatot ‘csinálni’. Az vagy van, vagy nincs. A bizalom egy olyan kapcsolat gyümölcse, amelyben tudod, hogy szeretnek téged.” (W. P. Yung)

„Ha azt kívánod, hogy mások bízzanak benned, először meg kell győznöd őket, hogy hiszel bennük.” (Harvey Mackay)

„Hatalmas erő forrása, ha van az életünkben néhány olyan ember, akinek minden érzésünket elmondhatjuk, és bízhatunk benne, hogy azután is szeretni fog, nem gázol a lelkünkbe bírálatával, ítélkezésével.” (John Gray)

„Az egyetlen igazi ajándék, ha magadból adsz egy darabot.” (R.W. Emerson)

Bízzál

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 37:5)

Miért csüggedsz el lelkem és nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért! (Zsolt 42:6)

Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem,

és bőséges nála a szabadítás! (Zsolt 130:7)

Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! (2Krón 20:20)

Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. (Zsolt 62:9)

Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa ő. (Zsolt 115:11)

Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet! (Zsolt 146:3)

Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van. (Ésa 26:4)

Aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. (Zsolt 32:10)

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik. (Zsolt 34:9)

Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik. (Zsolt 34:23)

Aki bízik az Úrban, megerősödik. Aki bízik magában, bolond az. (Péld 28:25-26)

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik. (Ésa 26:3)

Aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet. (Ésa 57:13)

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. (Jer 17:5-8)

Félelem helyett A teljes szeretet kiűzi a félelmet

A látlelet Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell vallanunk, hogy életünket nagyon sokszor és gyakran hosszú időre beárnyékolta vagy éppen beárnyékolja a stressz, illetve a félelem. Tudjuk, nem jó így élni, hiszen az aggodalom fojtogató, elnyomja az örömöt, elveszi a békességet, elerőtlenít, nyomorúságos vegetálás szintjére szorítja az embert. Egy kortárs író gondolatai pontos leírást adnak … Tovább Félelem helyett A teljes szeretet kiűzi a félelmet »