Bejegyzések RF-09k kategóriában

2. különszám – 2013. december

Gondolatok az alázatról és a hitről

„A hit az eszköz, amely által elérhetjük a célt, a Szeretet.” (Henry Drummond)

„Hogy Krisztus országában felfelé jussunk, alá kell szállnunk.” (Spurgeon)

„Az alázat a szerény, édes gyökér, amelyből a mennyei erény kinő.” (Thomas Morus)

„Az alázatosak pedig öröklik a Földet és gyönyörködnek nagy békességben.” (Zsolt 37:11)

„Alázzátok meg pedig magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” (1Pét 5:5-6)

„Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.” (Péld 22:4)

„Az alázatos Jézus nem tűr felfuvalkodott társakat.” (Spurgeon)

„A hit sosem kérdezi, merre vezetik, hanem szereti és ismeri azt, Aki vezeti.” (Oswald Chambers)

„Hit által másként látunk, nem önmagunkra összpontosítunk, hanem Istenre.” (A.W. Tozer)

„Hit nélkül olyanok vagyunk, akár a színes üvegablakok a sötétben.” (Ismeretlen)

„A hit a remélt dolgok valósága, a nem látott dolgok felől való meggyőződés.” (Zsid 11:1)

„A hitet a szeretet táplálja, akár a lámpás lángját az olaj.” (Martin Luther)

„A hit szilárd és biztos tudása annak, hogy Isten jóakarattal viseltetik irántunk.” (Jean Calvin)

„A hit nehézsége abban áll, hogy nincsen benne nehézség.” (Spurgeon)

„Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét látja, ott a hit az ígéret szivárványát szemléli.” (Spurgeon)

„..tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok…” (Mt 11:29)

„Az alázatos szívben állandó béke honol.” (Ismeretlen)

Ha akarod, megtisztíthatsz!

„És eljött egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! És kinyújtván kezét, megérintette őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondta néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj! Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik!” (Mt 8:3-4) Eltelt … Tovább Ha akarod, megtisztíthatsz! »

Egy leprás útja 2Királyok 5

Naámán története az egyik legismertebb és legnépszerűbb ószövetségi történet. Jézus Krisztus is név szerint említette a szíriai hadsereg fővezérét a názáreti zsinagógában, s ennek következtében kis híján megölték a város határában azok, akik között felnőtt. Jézus úgy hivatkozott rá, mint aki pozitív ellenpéldája a körülötte élőknek: „Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő … Tovább Egy leprás útja 2Királyok 5 »