Havi archívum: 2015. március

Ma, ha az Ő szavát halljátok

Vettem egy Bibliát több nappal ezelőtt és megkérdeztem az Urat, kinek kell odaadnom, kinek lesz rá szüksége. Egyik reggel megszólalt bennem egy hang: Vidd magaddal a Szentírást! Azonnal vitába szálltam vele: De Uram, hát kivel is találkozhatnék ma?! Nem engedelmeskedtem. Miután az irodában imádkoztunk kedves munkatársnőmmel, csak úgy mellékesen megkérdeztem, nem tud-e valakit, akinek sürgősen … Tovább Ma, ha az Ő szavát halljátok »

Igék az igazi világosságról

Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó, Uram! (Zsolt 4:7)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt 27:1)

Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36:10)

Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba! (Zsolt 43:3)

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. (Zsolt 56:4)

Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. (Zsolt 97:11)

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz. (Zsolt 112:4)

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. (Zsolt 119:105)

A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. (Zsolt 119:130)

Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. (Péld 6:23)

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! (Ésa 5:20)

És lesz Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazát és tövisét egy napon. (Ésa 10:17)

Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. (Ésa 58:10)

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. (Ésa 60:19-20)

A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Azért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Luk 11:34-36)

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. (Ján 3:19-21)

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. (Ján 12:46)

Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. (Fil 2:15)

Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. (Jel 22:16)

A vakon született meggyógyítása János 9

Egy egészen hosszú fejezet foglalkozik a vakon született fiatalember gyógyulásával és annak utóhatásaival, azonban nem ok nélkül: Messze ható következményei vannak ugyanis a történetnek, mert bemutatja, mi várt és vár azokra, akiknek szemei megnyílnak… Talán egyetlen más gyógyítás történetét sem írják le ilyen részletességgel az evangéliumok. János apostol egyben feltárja valamennyi csoda folytatását, utóéletét is. … Tovább A vakon született meggyógyítása János 9 »