A fenevad bélyege

Az egyik legjelentősebb, közelmúltbeli fejlemény a COVID-19 világjárvány kitörése volt. E válság legaggasztóbb aspektusa a félretájékoztatás, amely részben a hatóságok, részben az orvostudomány elismert szakértőitől származott. A hatóságok megközelítése szélsőséges, diktatórikus és a helyzethez képest aránytalan volt. A világ csodálkozva figyelte a kibontakozó eseményeket, és nagy vita alakult ki arról, mi a jelentősége annak, ami valójában történik. Egyesek szerint ez a globális elit gondosan megszervezett terve volt, amelynek célja végső soron az abszolút uralom és a tömegek feletti ellenőrzés megszerzése.

Azt az elképzelést vizsgáljuk meg most röviden, hogy lehetett-e valami köze ennek a helyzetnek a bibliai fenevad bélyege létrehozásához, különös tekintettel a Covid-vakcinákra. Bizonyos értelemben azt mondhatnánk, ez a következtetés majdnem jogos, ha látjuk azokat a drákói lépéseket, amelyeket világszerte annak érdekében tettek, hogy a bolygó minden lakóját rákényszerítsék a védőoltás felvételére. Azonban, bár ennek a helyzetnek számos jellemzője van, amely feltűnő hasonlóságot mutat a megjövendölt „fenevad bélyege” válságával, a Biblia nagyon pontosan leírja utóbbi elemeit, és ha alaposan megvizsgáljuk őket, láthatjuk, hogy számos kritikus jellemző hiányzik a víruskrízisből.

Vakcina-elméletek

A Covid-vakcinák jelentőségét illetően számos elmélet létezik, és valószínűleg mindet be lehetne sorolni az alábbi csoportokba:

1. Vannak, akik teljes mértékben támogatják az oltásokat, és azt hirdetik, hogy azok ártalmatlanok és szükségesek a világ lakosságának biztonsága érdekében.

2. Vannak, akik úgy vélik, hogy az oltások potenciálisan károsak, de szükségesek.

3. Vannak, akik úgy vélik, hogy a vakcinák kísérleti jellegűek és veszélyesek, és sokkal kiterjedtebb kísérletek nélkül vakmerő és felelőtlen dolog embereken alkalmazni őket. Nagyon sok orvos és tudós tartozik ebbe a csoportba.

4. Aztán vannak, akiket a média szélsőséges összeesküvés-elméletek híveinek bélyegez. Ezek nagyjából úgy vélik, hogy az oltóanyagokat szándékosan az emberek megölésére tervezték, azzal a céllal, hogy csökkentsék a világ népességét.

5. Vannak, akik úgy vélik, hogy különösen az RNS-vakcinák célja az emberek génszerkezetének megváltoztatása, hogy elveszítsék az Isten imádatára és a racionális döntések meghozatalára való képességüket. Elsősorban ez a csoport véli úgy, hogy a vakcina szorosan összefügg a fenevad bélyegével, sőt, hogy maga a vakcina is a fenevad bélyegét képezi.

Bár egyetértünk abban, hogy van valami furcsa és gyanús abban, ahogyan a globális hatalmak megközelítették a Covid-járványt, illetve abban az erőfeszítésben, hogy mindenkit az oltás felvételére kényszerítsenek, egyértelmű, hogy ez a helyzet nem felel meg a fenevad bélyege Biblia szerinti összes tulajdonságának.

A fenevad bélyegének jellemzői

Először is, a bélyeg a fenevad bélyege – a fenevadé, ezért egyértelmű kapcsolatban kell állnia a fenevaddal. Természetesen ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot megteremtsük, helyesen kell azonosítanunk magát a fenevadat. Egyesek úgy vélik, hogy a pápaságot jelképezi, mások szerint az idők végén fellépő globális diktátorról lesz szó. A Szentírás alapján úgy gondolom, hogy a fenevad összességében a régi világ nagy birodalmait jelképezi, jelenlegi megjelenési formája az Európai Unió. Akárhogy is van, sem a vírus, sem a vakcina nem hozható kapcsolatba a fenevad egyetlen értelmezésével sem.

Egyesek szerint a fenevad az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelképezi, mert ez a szervezet elsőként szorgalmazta a világ lakosságának vakcinálását. De az ENSZ nem felel meg a fenevadra vonatkozó tulajdonságoknak. Először is, a Jelenések könyve 13. fejezetéből megtudhatjuk, hogy az idők végén két nagy politikai hatalom létezik, amelyek részt vesznek a bélyeg-válságban. Az egyik a tízszarvú fenevad a tengerből, a másik pedig a kétszarvú fenevad a földből. Két hatalomról van szó, nem egyről. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a Föld összes nemzetét magában foglalja, így, ha a fenevad az ENSZ-t képviselné, akkor nem két fenevad lenne, hanem csak egy. Az a tény, hogy kettő van, azt mutatja, hogy a fenevad nem valami egységes, egyetlen globális egységet képvisel, mint az ENSZ. Tehát az ENSZ-en kívül, máshol kell keresnünk a fenevad azonosítására alkalmas hatalmat. Mint mondtam, minden bizonyíték arra mutat, hogy ez a tízszarvú fenevad jelenleg az Európai Unió formájában jelenik meg, a másik, kétszarvú fenevad pedig az Egyesült Államokat jelképezi.

A prófécia szerint az Egyesült Államok (a kétszarvú fenevad) törekvése, hogy minden embert arra kényszerítsen, hogy felvegye azt a bélyeget, amely Európa (a tízszarvú fenevad) bélyege. Ebből a szempontból a vírus, illetve az oltási válság nem illik a képbe. Sem a vírus, sem a vakcinák szempontjából nincs olyan ismert kapcsolat, amelyek valamilyen különleges módon Európához fűződnének.

Másodszor, a fenevad bélyegét a jobb kézre vagy a homlokra helyezik. Bár igaz, hogy ez nem egy szó szerinti, szemmel látható jel lesz, mégis, ez a konkrét megjelölés jelent valamit. Sem szó szerint, sem szimbolikusan nincs semmi olyan a vakcinában, amit úgy lehetne értelmezni, hogy a jelet akár a jobb kézre, akár a homlokra helyezik.

Harmadszor, amikor a fenevad bélyege megérkezik, nagy ébredés lesz az igaz keresztények körében az egész világon. Az evangéliumot olyan szinten és olyan intenzitással fogják hirdetni, amilyenre még soha nem volt példa a keresztény egyház történetében. A Biblia ezt három angyal képével írja le, akik az égen repülve hirdetik az örökkévaló evangéliumot minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek. A Szentírás szerint abban az időben a világot Isten dicsősége fogja beragyogni. A jel érkezését azok fogják felismerni, akik Isten igaz gyermekei, és ennek eredménye egy nagy ébredés, megújulás lesz. A világjárványhoz nem kapcsolódott ilyen szellemi ébredés. Bár a keresztények nagyon aggódtak, a válság nem váltotta ki a Jelenések könyve 14. fejezetében leírtakat.

A következő pont, hogy a fenevad bélyege Babilon bukását indítja el, amelyet egy nagy kivonulás kísér, amikor Isten népe kiszabadul onnan. Babilon azt a hamis vallási rendszert jelképezi, amely uralja a világot. Hamis, de úgy tűnik, Istennek sok olyan gyermeke él még e rendszeren belül, akik őszinték, de megtévesztettek, és eddig nem ismerték fel Babilon Isten elleni lázadásának és árulásának valódi mértékét. Amikor a fenevad bélyegét bevezetik, nyilvánvalóan Babilon teljes mértékben részt vesz annak elfogadásában és előmozdításában. Ez a mozzanat felnyitja Isten Babilonban időző népének szemét, és ez vezet a nagy kivonuláshoz.

Gondoljunk arra is, hogy a fenevad bélyege a végső válság, a döntő próbatétel a Földön élők számára. Ez jelenti Isten ítéletének pillanatát, és azok, akik magukra veszik a bélyeget, kifejezik, hogy elutasították Istent. Számukra a bűnbánat pillanata örökre elmúlt, megvilágosodtak, világos megértést kaptak döntésük következményeiről, mégis a bélyeget választották, és így visszavonhatatlanul elvesznek. Ez egyáltalán nem igaz azokra, akik megkapták az oltásokat. Sokan azok közül, akiket beoltottak, Isten valódi gyermekei, talán megtévesztve és félrevezetve. De az oltások felvétele természetesen nem jelenti azt, hogy valaki elutasította Istent, és örökre megpecsételte a sorsát, mint az elveszettek egyike.

Az utolsó dolog, amire szeretnék rámutatni, hogy a fenevad bélyegének olyasminek kell lennie, ami bibliai szempontból bizonyítható. Ez alatt azt értem, hogy azonosíthatónak kell lennie, mint ami ellentétes Isten útjával, úgy, ahogyan azt a Szentírás felvázolja. A Bibliát megvizsgálva képesnek kell lennünk arra, hogy az ott felvázolt jelet azonosítsuk, mint valamilyen sátáni elvet vagy gyakorlatot, amelyet Isten elítél. Az Úr nem ítélheti meg a világot, hacsak nincs valami világos mérce, amely alapján az emberek tudhatják, hogy viselkedésük ellentétes az ő akaratával. A Biblia Isten akaratának alapvető kinyilatkoztatása, felvázolja az ő céljait és elveit. Ha nem találjuk benne valahol a fenevad bélyegét, akkor senki sem fogja tudni felismerni, amikor megérkezik. Más szóval, bár a bélyeg nincs egyértelműen azonosítva a Bibliában, mégis ott kell lennie, mégpedig úgy, hogy egyértelműen Isten által elvetett jelenségről van szó. Valami „egyszerű” dolog, hogy feketén-fehéren felfedje az igazságot. Ha ugyanis az emberek nem értik meg a választás jelentőségét, akkor az nem lehet valódi próba mindenki számára. ∞

David Clayton