Gondolatok a békességről és a megelégedettségről

„Nem lehet béke, amíg meg nem találjuk Istent.” (Billy Graham)

„Ha békességre vágyunk másokkal, le kell mondanunk az önérdekről. Csak ekkor lehetséges a béke.” (Frank C. Laubach)

„Ha a béke, akár egy folyó, kíséri utamat,
Ha a bánat úgy habzik, akár az óceán,
Bármit hozzon is a sors, arra tanítottál, mondjam:
Lelkem békével fogadja.
Lelkem békével fogadja,
lelkem békével fogadja,
lelkem békével fogadja.”
(Horatio G. Spafford)

„Vajon véget vethetünk a háborúknak, ha arra kérjük az embereket, hogy bízzanak meg olyanokban, akikben nyilvánvalóan nem lehet megbízni? Nem. Tanítsuk meg őket, hogy szeressék Istent és bízzanak benne, akkor majd képesek lesznek szeretni azokat, akikben bízni nem tudnak, és békét mernek kötni velük, és helyettük Istenben bíznak.” (Thomas Merton)

„Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.”
(svéd közmondás)

„Sokan azt gondolják, hogy a pénz boldoggá tesz. Én azonban azt gondolom, hogy nehezebb boldognak lenni annak, aki gazdag, mert nehéz meglátni Istent, hiszen a gazdagnak túl sok mindenre kell gondolnia. Ám, ha Isten megajándékozott földi javakkal, akkor használjuk fel azokat az Ő céljaira – segítsünk másokat, segítsük a szegényeket, teremtsünk állásokat, adjunk munkát másoknak. Ne pazaroljuk el javainkat! Ha van ételünk, otthonunk, emberi méltóságunk, szabadságunk, egészségünk és képzettségünk – gondoljunk arra, hogy ezek mind Isten ajándékai, melyeket azért kaptunk, hogy általuk segítsünk azokon, kik kevésbé szerencsések nálunk.” (Teréz anya)

„Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.” (Dan Millman)

„Számtalan olyasmi, ami megvan nekünk, de létének nem vagyunk tudatában, másvalakinek, külön-külön is a legnagyobb boldogságot okozná.” (Fontenelle)

„A béke lényege a lemondás.
Arról, hogy szétnyitom
a tenyerem,
és elengedem a tervemet,
a céljaimat, Istennel és másokkal,
de még az önmagammal
szemben
támasztott igényeimet is.
A béke lényege a felismerés,
hogy Isten szemében
minden ember épp olyan fontos,
mint én.” (Ismeretlen)

„Nem az teszi a gazdagságodat, amit birtokolsz. Ha meg vagy elégedve azzal, amid van – ez a gazdagság.” (Mark Twain)

„Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye. Holott létünk törvénye: önmagunk legyőzése.” (Mahatma Gandhi)

„Hirdessük Krisztus békéjét úgy, amint Ő tette. Ő körüljárt jót cselekedve; nem hagyta abba szeretetműveit azért, mert a farizeusok és mások gyűlölték, vagy megkísérelték elrontani Atyja művét. Csak egyszerűen körüljárt jót cselekedve.” (Teréz anya)

„Tavasz volt, de én a nyarat vártam;
a meleget, a patakok hűs vizét.
Nyár volt, de én az őszt vártam;
a színes leveleket, és a hűvös, száraz levegőt.
Ősz volt, de én a telet vártam;
a ropogós havat, és a karácsony örömét.
Eljött a tél, de én a tavaszt vártam,
a rügyfakadást, a nap melegét.
Gyermek voltam, de felnőtt akartam lenni;
szabad és önálló.
Húsz éves voltam, de harminc akartam lenni,
érett és sokat ismerő.
Középkorú voltam, de húszéves akartam lenni;
ifjú és szabadlelkű.
Nyugdíjas lettem, de középkorú akartam lenni;
tevékeny élettel.
Életem elmúlt, és sohasem kaptam meg, amit akartam.”
(Linda Dillow)

„A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély.” (Spurgeon)

„A birtoklás a szárnyalás halála. Minden Isten ajándéka, örvendj neki, de jegyezd meg: több napra való, rothadó mannával nem szárnyalhatsz.” (Böjte Csaba)

„A béke és a nyugalom virágai, bár a földön bimbóznak, csak a mennyben nyílnak ki egészen.” (Spurgeon)

„Csak mentem Erzsike mellett, és nézegettem az alacsony házakat az utca két oldalán, és arra gondoltam: nálunk nagyobb házakban laknak az emberek. Meg is mondtam ezt Erzsikének, mire nagyapa hátrafordult, rám nézett, s még ma is hallom a hangját, ahogy mondta: „a szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek.” (Wass Albert)

„Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna, már rég kihaltunk volna. És mégis, a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.” (Mahatma Gandhi)

„Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!” (Péld 30:7-9)

„Lelkünk békességét nem a hitünk szemlélődéséből merítjük, hanem Attól nyerjük, Akiből – ha hitünk a ruhája szegélyét érinti – csodálatos erő áramlik belénk.” (Spurgeon)

„Uram!
Tégy engem a Te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem, oda megbocsájtást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot,
ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek,
hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek,
hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra!
Ámen.”
(Assisi Szent Ferenc)

„Vannak pillanatok, amikor legjobb, ha az ember megelégszik azzal, amije van, nehogy mindent elveszítsen.” (José Saramago)

„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt!” (Wass Albert)

„A boldogság titkát nem akkor lehet megtalálni ha többre törsz, hanem hogyha kifejleszted a képességet, hogy élvezd a kevesebbet.” (Dan Millman)

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Ján 14:27)

„Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.” (Zsolt 145:17)