Gondolatok az isteni ismeretről és az istenismeretről

Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! (Zsolt 119:125)

Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk. (Blaise Pascal: 548. töredék)

Jézus személyisége számunkra addig, míg meg nem ismertük Őt, mint személyes Megváltónkat, lakat kulcs nélkül, útvesztő kivezető fonál nélkül. (Spurgeon)

Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül nyomorúságot szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. (Blaise Pascal: 527. töredék)

A bölcsesség kezdete az Úr félelme, s a Szentnek ismerete az eszesség. (Péld 9:10)

Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. (1Ján 4:7)

Ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Ef 3:19)

Amikor megismerjük Isten, mert kiváltságunk, hogy megismerjük, életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. (E. G. White)

Isten sokféle úton törekszik megismertetni magát velünk és közösségbe vonni minket önmagával. A természet szüntelenül szól hozzánk. Akiknek nyitott szívük, azokra mélyen hat az Isten kezének munkáin keresztül megnyilatkozó szeretet és dicsőség. A halló fül meghallja és megérti a természet dolgai által közvetített isteni üzenetet. A zöld mezők, a fenséges fák, a bimbók és a virágok, a vonuló felhők, a záporeső, a csobogó patak, a csillagos ég – mind a szívünkhöz beszélnek, és arra késztetnek, hogy ismerjük meg Őt, aki mindezeket alkotta. (E. W. White)

Az aggodalmaskodás legjobb ellenszere Jézus ismerete. (Spurgeon)

Én, az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. (Jer 17:10)

Mert Ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób 34:21)

Jézus Krisztus ismerete nagyobb a legnagyobb tudománynál. (Spurgeon)

Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belelát és minden emberi gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod; ha ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy téged mindörökké. (1Krón 28:9)

Isten az, aki szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel!”, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4:6)

Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa Isten ismeretét a világban, hogy eltávolítsa az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa törvényének természetét, és jellemében kinyilvánítsa a szentség szépségét. (E. G. White)