Jézus Krisztus hite bennünk

„A hit hallásból van, a hallás Isten Igéje által.” Krisztus pedig az Ige. Minden dolog Istentől van. Ő az, aki bűnbánatot és bűnbocsánatot ad. Következésképpen senki nem mondhatja, hogy gyenge a hite. Valószínű, hogy nem fogadta el és nem használta az ajándékot, de gyenge hit nem létezik. Egy ember lehet gyenge a hitben, azaz félhet a hittől függni, de maga a hit olyan erős, mint Isten Igéje. Nincs más hit, mint Krisztus hite.

*

A hit, amit Krisztus ad nekünk, az ő saját kipróbált és jóváhagyott hite, amely egyetlen megpróbáltatásban sem fog kudarcot vallani. Nem arra biztat minket, hogy próbáljuk ugyanolyan jól csinálni, mint Ő, vagy hogy próbáljunk ugyanolyan nagy hitet gyakorolni, mint amilyen neki volt, hanem arra, hogy ragadjuk meg az Ő hitét, és hagyjuk munkálkodni szeretet által

*

A hit, amely győzelmet hozott Krisztusnak a halál felett (Zsidók 5:7) – mert előtte teljes győzelmet adott a bűn felett – az a hit, amelyet Ő bennünk gyakorol, amikor hit által bennünk él, mert Ő „tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” Nem mi, hanem Krisztus él bennünk, és saját hitét használja, hogy megszabadítson minket a Sátán hatalmából. „Mit cselekedjünk tehát?” Hagyjuk, hogy Ő akarata szerint éljen bennünk. „Ugyanaz az indulat legyen bennetek, mint Krisztusban.” Hogyan hagyhatjuk? Egyszerűen csak elismerve Őt, megvallva Őt.

*

A felettünk ragyogó Nap, a belélegzett levegő, az elfogyasztott étel, a víz, amit megiszunk, mind életünk fenntartására szolgálnak. Az élet, amelyet mindezek biztosítanak, nem más, mint Krisztus élete, mert Ő az élet. Így ezáltal állandóan előttünk és bennünk van annak bizonyítéka, hogy Ő biztosan bennünk élhet. Ha az Ige szabad utat kap az életünkben, megdicsőül bennünk és megdicsőít minket.

Forrás: Waggoner, E. J.: Az örömhír