Bejegyzések világosság címkével

Miként a csillagok…

Mindenki keresi helyét a világban, kutatja az élete értelmét, célját. És a legtöbben talán a fényre, csillogásra vágynak… Nagyon sokan álmodoznak mesés karrierről, sztárok akarnak lenni, gazdagok, híresek, szépek… anyagi források híján azonban mindez legtöbbször csak álom marad. S ha mégis megvan a vonzó külső, a vagyon, a hírnév, a luxuskörülmények, akkor a halál után … Tovább Miként a csillagok… »

Igék az igazi világosságról

Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó, Uram! (Zsolt 4:7)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt 27:1)

Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36:10)

Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba! (Zsolt 43:3)

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. (Zsolt 56:4)

Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. (Zsolt 97:11)

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz. (Zsolt 112:4)

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. (Zsolt 119:105)

A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. (Zsolt 119:130)

Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. (Péld 6:23)

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! (Ésa 5:20)

És lesz Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazát és tövisét egy napon. (Ésa 10:17)

Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. (Ésa 58:10)

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. (Ésa 60:19-20)

A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Azért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Luk 11:34-36)

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. (Ján 3:19-21)

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. (Ján 12:46)

Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. (Fil 2:15)

Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. (Jel 22:16)