Bízzál

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 37:5)

Miért csüggedsz el lelkem és nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért! (Zsolt 42:6)

Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem,

és bőséges nála a szabadítás! (Zsolt 130:7)

Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! (2Krón 20:20)

Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. (Zsolt 62:9)

Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa ő. (Zsolt 115:11)

Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet! (Zsolt 146:3)

Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van. (Ésa 26:4)

Aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. (Zsolt 32:10)

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik. (Zsolt 34:9)

Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik. (Zsolt 34:23)

Aki bízik az Úrban, megerősödik. Aki bízik magában, bolond az. (Péld 28:25-26)

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik. (Ésa 26:3)

Aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet. (Ésa 57:13)

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. (Jer 17:5-8)