Fejben dől el?

„A gazdagság fejben dől el”, halljuk lépten-nyomon a szlogent – sőt, nemcsak az anyagi jóllét, hanem minden egyéb vonatkozásában igaznak tűnik: bizonyítékok támasztják alá, hogy mentális állapotunk, beállítódásunk jelentős hatást gyakorol az egészségünkre, különböző teljesítményeinkre, kapcsolatainkra, sorsunk alakulására.

Még inkább igaz ez az Isten által kínált gazdagságra, amely először láthatatlan(nak tűnik), de nem nekünk kell megteremtenünk, hanem tőlünk függetlenül létező valóság. Minden azon múlik, tudomást veszünk-e róla, foglalkozunk-e vele, elfogadjuk-e, mint felkínált ajándékot. Korlátolt emberi elképzeléseinket messze meghaladó, feltétel nélküli szeretettel akarja Isten minden ember szívét megnyerni az örökkévalóság számára:

  • örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (Jer 31:3)
  • Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, olyat készített Isten az Őt szeretőknek. (1Kor 2:9)

Az egyetlen mód ezen gazdagság megragadására, amit Jézus Krisztus ajánlott:

  • Az pedig az örök élet [útja], hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Ján 3:16)

A Fiú megismerése a kulcsa az örökkévaló gazdagságnak. Ő a minden: az Isten tökéletes tükre, a kegyelem és igazság foglalata, a gyógyulás, a szabadság, a tisztaság, a békesség, a tökéletesség forrása. Ő a szolgád, testvéred, megváltód, főpapod, közbenjáród, királyod, vigasztalód, örömöd és erőd. Ismered már? Vele élsz már? Benned él már? Akkor eldőlt minden…