Gondolatok a szeretetről

„mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent.” (1Ján 4:7)

„A szeretet a jóért való küzdelem leghatalmasabb fegyvere.” (Gary Chapman)

„Másokban a szeretet melegét kelteni csak a bennünk lévő szeretet melegével lehet.” (Spurgeon)

„Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.” (Ján 15:12)

„a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1Ján 4:18)

„Nem nehéz azokat szeretni, akik ragyognak – a világ gyémántjai. A szeretet igazi próbája az, ha azokat is szeretjük, akik olyanok, akár a szén – a csiszolatlan gyémántok, akik bepiszkolhatnak bennünket. De ha ennek ellenére szeretjük őket, szeretetünk nyomása alatt ők is gyémánttá válnak!” (ismeretlen)

„Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt.” (Spurgeon)

„Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.” (Luk 6:35)

„A szeretet az Úr megváltott népének nagy adóssága.” (Spurgeon)

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Ján 15:13)

„Aki meg akarja ismerni Isten szeretetét, az menjen lélekben a Golgota hegyére és szemlélje ott a Fájdalmak emberének haláltusáját.” (Spurgeon)

„Három kiválóság van, amelyre az ember született: a szeretni tudás, a szeretet elfogadása és az élet szeretete.” (Hioszi Tatiosz)

„Az igazi szerelem és szeretet másokra is átsugárzik, életerőként hatja át azt, akit megérint, és emléke hosszú évek múltán is mély nyomot hagy abban, aki a részese lehetett.” (Martin Pistorius)

„az Isten szeretet.” (1Ján 4:7)

„A szeretet mindent áthidal. A szeretet mindent meggyógyít. A szeretet van, és megkülönböztetés nélkül összeköti a belsőt a külsővel. A szeretet teljes szabadságot ad, mert nem támaszt elvárásokat, s ezért nem okoz csalódást.” (Diethard Stelzl)

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.” (Róm 13:8)

„A szeretet nem egy érzés! A szeretet gondolkodásmód, magatartásforma.” (Gary Chapman)

„A szeretet nem kérdez. A növekedés és a kiterjedés jellemző rá, nem pedig az összehasonlítás és a méregetés.” (Gerald G. Jampolsky)