Gondolatok a szolgálatról

A mennyben valamennyi teremtett lényért végzett szolgálatában a szeretett Fiú közvetítésével az Atya élete árad ki mindenre, és a Fiú által tér vissza a szeretet áradata – dicséretben, örömteli szolgálatban – a mindenség Forrásához. (E. G. White)

Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. (Ésa 30:18)

Minden ember rabszolga a Földön – vagy Jézus Krisztus, vagy a bűn rabszolgája. Jobb Jézusénak lenni! (Liu Csen-Jing)

Ha nem tudjuk igazán, mit jelent az Úrhoz közeledni, azt sem tudjuk, mit jelent az Úrnak szolgálni. Lehetetlen messze állni Tőle és neki szolgálni. Nem szolgálhatunk neki messziről. (Watchman Nee)

Ha már Jézus Krisztushoz tartozol – a szolgája vagy –, többé nincs jogod ahhoz, hogy az életedet te felügyeld és te tervezd meg! (Liu Csen-Jing)

A példa nagyobb hatalom, mint az utasítás. (Spurgeon)

A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke. (Teréz anya)

Az egyetlen nagyság az alázatosság nagysága. Az egyetlen megkülönböztetés, hogy ki milyen odaadással szolgál másokat. (E. G. White)

A kegyelem birtoklásának csalhatatlan jele a Krisztusért való munkálkodás. (Spurgeon)

Az imádság cselekedete a szeretet, és a szeretet cselekedete a szolgálat. (Teréz anya)

Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javára családi körben, a szomszédságban, a munkahelyen, a gyülekezetben, és ahol csak megfordulunk, akkor – bármit is vallunk, nem vagyunk keresztények. (E. G. White)

Az Úr Jézus soha nincs szolgálaton kívül. (Spurgeon)

Krisztus országa más elveken nyugszik. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálatra hívta, hogy az erősek hordozzák a gyengék fogyatékosságát. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség nagyobb kötelezettséget ró birtoklójára embertársai szolgálatában. (E. G. White)

Aki nem restell kötényt hordani, annak nemsokára nem lesz rá szüksége. (Spurgeon)

Aki fenntartás nélkül átadja magát Istennek, az végzi a legelfogadhatóbb szolgálatot az Úrnak. Akik kapcsolatban vannak az Atyával, azok munkatársaivá válnak, emberi természetben mutatva be az Úr jellemét. (E. G. White)

Emlékezz, hogy Krisztus az, aki rajtunk keresztül munkálkodik – mi csupán eszközei vagyunk a szolgálatban! (Teréz anya)

Az angyalok mindig ott vannak, ahol a legnagyobb a szükség, segítik azokat, akiknek a legkeményebb csatát kell vívniuk az énnel, és akiknek kilátástalanok a körülményei. Ebben a szolgálatban működnek közre Krisztus igaz követői. (E. G. White)

Az igazi szolga nemcsak a kezével, de a szívével is ad. (ismeretlen)

A szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik segítik a betegeket, a szenvedőket és szűkölködőket, a vigasztalás szavait szólják a megtört szívűeknek, a kicsinyhitűeknek. (E. G. White)

Egy hangya sem tud mézet gyűjteni, még ha életét is adná érte. (Spurgeon)

Azoknak, akik Isten szolgáinak tartják magukat, néha nehezére esik elfogadni, amit másoktól kapnak. (ismeretlen)

A legalázatosabb munkás is, akit a Szent Lélek indít, láthatatlan húrokat pendít meg, amelyek rezgése elhallatszik a Föld legvégső határáig, és dallamuk átcsendül az örökkévaló korszakokon. (E. G. White)

Ha ösztönzőnk Isten szeretete, semmiféle hálátlanság nem tántoríthat el embertársaink szolgálatától. (O. Chambers)

Isten jó gazda. Már a munka alatt is megfizeti szolgáit, de fizet a munka végeztével is. (Spurgeon)

Azok élik a legteljesebb és legkielégítőbb életet, akik másokat szolgálnak. (ismeretlen)

Csak azok Isten munkatársai, akik Krisztus életét élik. (E. G. White)

Mindig vigaszt kapunk, ha másokat szolgálunk. (Spurgeon)

A szolgálat csodája abban áll, hogy kielégíthetjük mások szükségleteit, miközben a sajátjainkról megfeledkezünk, s közben mégis elégedettséget érzünk. (ismeretlen)

Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. (Albert Schweitzer)

Ha úgy szeretjük a világot, ahogyan Krisztus szerette, akkor fejeződik be számunkra az Ő küldetése. Akkor vagyunk alkalmasak a mennyre, mert a menny már a szívünkben él. (E. G. White)