Gondolatok az akaratról

Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja akaratunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja. Erre egyedül Ő képes.Charles H. Spurgeon

Aki nem akar, amikor tud, nem fog tudni, amikor akar.Charles H. Spurgeon

Amikor Isten akarata szerint járunk, összhangban érezzük magunkat a világmindenséggel, mint akik a valóságos lét főútján járnak.Charles H. Spurgeon

A természetes akarat olyan, mint a hideg, merev érc, amely nem enged a kalapács formálásának. Ezzel szemben a megújhodott akarat olyan, mint a megolvasztott fém, amely a kegyelem keze által könnyűszerrel alakítható át engedelmes eszközzé.Charles H. Spurgeon

Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi jellemmé fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így formálódik ki bennük Krisztus, a dicsőség reménysége.E. G. White