Igék és gondolatok a szeretetről

 • Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. (1Ján 4:7)

Mily hatalmas érzés: szeretve lenni! S ami még ennél is hatalmasabb: szeretni! (Victor Hugo)

 • Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Ján 15:12)

Ha szeretet nincs bennem: semmi vagyok. (1Kor 13:2)

 • Isten a szeretet tetteit nem annyira nagyságuk, mint inkább indítóokuk szerint méri meg. (C. Spurgeon)

Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet. (C. Spurgeon)

 • A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje. (C. Spurgeon)

A szeretet a megbocsátáson alapul. Akár egy képletet is felállíthatnánk e gondolat alapján. Az igaz szeretet mennyisége egyenesen arányos a megdöbbenés és csodálat fokával, amely eltölti, amikor hatalmas adósságát elengedik. Talán úgy is mondhatnánk, hogy a megbocsátás felett érzett hála az önzetlen szeretet alapja. (Dan B. Allender)

 • A szeretet ára a szeretet. (C. Spurgeon)

Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. (Péld 11:25)

 • A hit az eszköz, amely által elérhetjük a célt, a szeretetet. (Henry Drummond)

Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. (Péld 11:24)

Isten szeretete gazdaggá tesz,
csak az adakozás arathatja le.
A test fárad, egyre gyengébb,
s az önzés elsorvasztja elméd.
Adj erőt, gondolatot, tettet,
adj szeretetet, önmagad, könnyed,
adj, adj, egyre csak adj,
aki nem ad, nem él,
minél többet adsz,
annál jobban élsz.
(ismeretlen szerző)

 

 • ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig! (Ef 3:19)

A zúgolódás vakká tesz Isten áldásaira, de a hála felnyitja a szemet, hogy élvezhesd az áldásokat. (maiige.hu)

 • Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad, én lelkem, az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól; aki kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. (Zsolt 103:1-5)

Éltető erő az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet – az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz; olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani: a szent lélek örömét – gyógyító, éltető örömet. (E. G. White)

 • Ha az emberek Isten iránti hálával kitárnák lelkük ablakait a menny felé, a gyógyító erő sugarai beragyognának rajtuk. (E. G. White)

Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9:15)

 • Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. (Ján 15:13)

Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát értünk ajándékul az Istennek, kedves jó illatul. (Ef 5:2)

 • Az Úr pedig igazgassa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti állhatatosságra. (2Thess 3:5)

Amikor a bethániai Mária széttörte az alabástrom szelencét és a benne lévő drága kenetet az Úr fejére öntötte, erre rajta kívül senki nem érzett indíttatást; a tanítványok azt mondták, hogy tékozol. Jézus azonban megdicsérte Máriát ezért a tékozló hűségért. Az Urat elárasztja az öröm, amikor látja, hogy valamelyikünk úgy tesz, mint Mária, nem akar így meg úgy takarékoskodni, hanem egészen odaadja magát neki. Isten Fia odaadta az életét, hogy megváltsa a világot; mi készen vagyunk-e odaadni az életünket Őérte? (Oswald Chambers)