Isten szerelme

Tudtad, hogy Isten soha nem haragudott rád, hogy soha nem akart elpusztítani, hogy fontos vagy neki, hogy helyet és szerepet, jövőt és reménységet szánt neked az ő terveiben? Tudtad, hogy Isten szerelme arra vár, hogy kiáradhasson a szívedbe? Már azelőtt megmentett, mielőtt megszülettél. Nemcsak megmentett, hanem gyermekévé fogadott, helyreállított, és minden ajándékát elkészítette számodra.

  • Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. (2Korinthus 5:19)
  • amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róma 5:6-8)

A világ összes valaha élt és megszülető embergyermekét felmentette a vádak alól, még a földi léptékkel legnagyobb tömeggyilkosok számára sincs kárhoztatás Isten részéről! Az egész bűnös világot magához emelte, már a teremtést megelőzően! Az istentelen kifejezés az Istentől elszakadt, elárvult, halandóvá és nyomorulttá lett állapotot jelenti, ami az egész emberiség jellemzője lett. A megmentés Isten szerelmének magától értetődő következménye volt. Jézus nem a Mindenható haragja csillapítása érdekében adta értünk önmagát. Sokkal inkább a mennyei Atyánknak szólítható Isten szívének kifejezéseként. Nem kárhoztatni, vádolni, elpusztítani, hanem szabadítani és helyreállítani akart.

  • azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Timótheus 2:4)
  • Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Titus 2:11)

Az igazság, a végső szellemi valóság Isten mély, változhatatlan szeretete. Az igazság az, hogy megmentésed már készen van Jézus Krisztusban, csak el kell venned. Ahogyan nem tehettünk arról, hogy elveszett és halandó állapotra születtünk, úgy tőlünk független valóság a szabadulás is.

  • egynek [Jézus Krisztusnak] az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá lett. (Róma 5:18)
  • Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel Fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. (Róma 5:10)

Az üdvözíteni szó a görög ’szódzó’ megfelelője, minden szükségletünket tökéletesen lefedő tartalommal bír: megtart, életben tart, megment, megszabadít, üdvözít, meggyógyít, megőriz, biztonságba helyez, biztonságban tart, ígéretet betart. Istenfia Emberfiaként olyan életet élt és ad tovább, amely telve van a teremtő isteni hatalommal, amely mindenre élethelyzetre, minden ember számára bőségesen elégséges. Az egyetlen dolog, ami rajtunk áll, hogy igent mondunk, hogy választjuk az életet, mintegy belehullunk Isten szerelmébe, feladva önmagunk kétségbeesett próbálkozásait. Ha Krisztus benned él, minden a tiéd: az elfogadottság, a szeretettség békessége, az örök szeretet. Válaszd Őt!

  • ha valaki víztől és szellemtől születik, bemehet az Isten országába. (János 3:5)
  • a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott szent szellem által. (Róma 5:5) ∞