Kutassuk a Bibliát! Néhány kérdés Dávid életéhez

Kakukktojás

1. Ki nem Dávid testvére az alábbiak közül? (1Krón 2:13-15)

2. Ki nem Dávid unokatestvére az alábbiak közül? (1Krón 2:16-17)

3. Ki nem Dávid fia az alábbiak közül? (1Krón 3:1-9)

4. Ki nem támogatta Dávidot az alábbiak közül menekülése során? (2Sám 17:27-29)

5. Ki nem Dávid vitéze alábbiak közül? (1Krón 11:11-23)

6. Ki nem volt Dávid felesége az alábbiak közül? (1Krón 2:13-15)

Ki mondta kinek?

„És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt!” (1Sám 25:33)

„Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél.” (1Sám 17:45)

„Kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet; most azért, hadd szegezzem a földhöz őt a dárdával egy ütéssel, és másodszor nem ütöm át.” (1Sám 26: 8)

„Távol legyen! Te nem fogsz meghalni. Íme, az én atyám nem cselekszik sem nagy, sem kicsiny dolgot, hogy nékem meg ne mondaná. Miért titkolná el azért atyám előlem ezt a dolgot? Nem úgy van!” (1Sám 20:2)

„Én elmegyek az egész földnek útján; erősítsd meg magad és légy férfiú! És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetét, hogy az ő útjain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, amint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmeneteled legyen mindenekben, amelyeket cselekedsz, és mindenütt, valamerre fordulsz! Hogy beteljesítse az Úr az ő beszédét, melyet szólott nékem, mondván: Ha megőrzik a te fiaid az ő útjukat, járván én előttem tökéletességgel, teljes szívük és teljes lelkük szerint; ezt mondván, mondom: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráelnek királyi székiből.” (1Kir 2:2-4)

„Üldözzem-e ezt a sereget? Utolérem-e őket? (1Sám 30:8)

„Megszégyenítetted e mai napon minden szolgádnak orcáját, kik e mai nap a te lelkedet megszabadították, és a te fiaidnak és lányaidnak lelkeit, és feleségeidnek lelkeit, és ágyasaidnak lelkeit.” (2Sám 19: 5)