Bejegyzések a sátán uralma címkével

Alapvető igazságok

Isten szeretet Pál a korinthusi levél 13. fejezetében a szeretetet az önzetlenség elveként írja le, olyan magatartásként, amely a másokkal való törődést önmaga fölé helyezi. A Biblia szerinti szeretet azt jelenti, hogy Isten jobban szeret engem, mint önmagát; azt jelenti, hogy saját öngondoskodási képességemet messze meghaladó módon törődik velem. Isten szeretet! Azért mondjuk ezt, mert … Tovább Alapvető igazságok »