Bejegyzések boldog-mondások címkével

A boldog ember Dávid boldog-mondásai

„Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.” (Zsolt 112:1)

„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útjaiban jár!” (Zsolt 128:1)

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.” (Zsolt 34:9)

„Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!” (Zsolt 40:5)

„Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
Aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van.
Aki megtartja a hűségét örökké; Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek.” (Zsolt 146:5-7)

„Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban.” (Zsolt 65:6)

„Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!
Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.” (Zsolt 84:5-8)

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.” (Zsolt 32:1-2)

„Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
És nem cselekszenek hamisságot; az ő útjaiban járnak.” (Zsolt 119:1-3)

„Boldog, aki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr.
Az Úr megőrzi és élteti azt; boldog lesz e földön.” (Zsolt 41:2-3)

„Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre;
Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!” (Zsolt 94:12)

„Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.” (Zsolt 106:3)

Legyen meg a te akaratod!

Talán ez a mondat száll leggyakrabban imaként az ég felé – de vajon tudjuk-e, valójában mit kérünk? Mi Isten akarata? Sokszor tétován toporgunk, teljes tanácstalanságban, mert fogalmunk sincs, mi Atyánk szándéka. A Szentírás azonban nem hagy minket sötétségben e felől. Vizsgáljuk most meg a Biblia igéi fényében ezt a kérdést – megrendítő válaszokat találunk! 1. … Tovább Legyen meg a te akaratod! »