Van remény

Nagyon sokan vannak, akik a kilátástalan helyzetek, megoldhatatlannak látszó problémák szorításában eldobják az életüket, nem látva más kiutat. Akár a szégyen, akár az önvád, akár a tehetetlenség az oka, de lemondanak a folytatásról. Ez a döntés azonban egy hazugság elfogadásának eredménye. SOHA ne gondold, hogy nincs remény! Mindig van megoldás: ott, ahol az ember szeme, elméje nem tud bizakodásra okot adó jövőképet észrevenni vagy megrajzolni, ott Istennek ezer útja és módja van a dolgok, helyzetek rendbetételére. Mi, emberek – bocsánat, de – csak, úgymond, békaperspektívából látjuk az életet. Isten azonban, mint teremtő és fenntartó, végtelen szeretethatalommal rendelkező Atya, jól látja, mit hozhat ki a legrosszabb szituációból, a legreménytelenebb körülményből is. Egy diagnózis, egy baleset, egy szorult anyagi helyzet, egy megszégyenülés, szorongattatás – mind lehetőség számára, hogy rendbe tegye a kisiklott életet, és feltárja előttünk nemcsak szívünk titkait, sérüléseinket, bűneinket, de a sokkal magasabb rendű, örök valóságot is. Csak engedjük át neki önmagunkat, hajónk kormányrúdját, tegyük elé a gondjainkat, hulljunk a tenyerébe – ha bízunk egy szikrányit is, cselekedni fog, végtelen bőséggel, minden elgondolásunkat meghaladó módon! Csak bizalmunkra, felhatalmazásunkra vár – és máris örömmel cselekszik! Hiszen MINDIG van remény!

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg szíveteket.

2Thess 2:16