A világosságról

„A felhő mögött, mely ránk veti árnyékát, ott a csillag, mely ránk veti fényét.” (Victor Hugo)

„Én, Jézus vagyok ama fényes és hajnali csillag.” (Jel 22:16)

„Mikor a menny világossága ragyog az emberre, arca a benne élő Úr örömét fogja kifejezni. Krisztus lelkünkből való távolléte teszi szomorúvá és kétkedővé az embereket. Isten Igéjének alaphangja az öröm az Őt befogadók számára. A világosság örömet és boldogságot hoz, s ez az öröm az életben és a jellemben jut kifejezésre.” (E. G. White)

„Isten trónjának egy fénysugara többet ér az emberi bölcsesség minden ragyogásánál.” (Spurgeon)

„Az embernek vannak olyan szomjúságai, amiket csak emberen túli források olthatnak. Van olyan világosság igénye, amit nem tud szolgálni sem az értelem, sem a társ, sem a látás szenvedélye.” (ismeretlen)

„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.” (Zsolt 119:105)

„A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.” (Gárdonyi Géza)

„Amint a legnagyobb hőség a Nap közelében van, a legnagyobb boldogság ott található, ahol Krisztushoz legközelebb vagyunk.” (Spurgeon)

„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld 4:18)

„Világosság támad fel az igazra,
És az egyenes szívűekre öröm.” (Zsolt 97:11)

„Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” (Ján 12:36)

„Krisztus virág, mely nem hervad el; folyó, mely sosem szárad ki; Nap, amely nem ismer fogyatkozást. Ő minden mindenekben – sőt a mindennél valamivel több.” (Spurgeon)

„mert a sötétség szűnni kezd,
És az igaz világosság fénylik.” (1Ján 2:8)