Az öröm

2020 év elején Isten arra hívta fel a figyelmemet, hogy az öröm is szerepel a szellem gyümölcsei között. Ez az jelenti, hogy akikben Krisztus él, azokban nemcsak a béketűrés, a mértékletesség és a szelídség van jelen a mindennapokban, hanem az öröm is. Kutatni kezdtem, keresztényként hogyan lelhetek rá az Isten által adott örömre.

Első lépésként találtam egy harminc napos bibliaolvasó programot, ami ezt a témát részletezi1. Pál apostol azt írja a filippibeli gyülekezetnek, hogy Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Filippi 4:4) Elgondolkodtatott a tény, hogy ő ezt egy börtöncellából írta a hívőknek. Hogyan tudott örvendezni az Úrban ilyen körülmények között?

További tanulmányozás során arra jutottam, hogy a szellem gyümölcseit nem nekem kell magamból erővel kisajtolni, hanem ez Isten szelleme jelenlétének természetes következménye. Mivel Krisztus folyamatosan ott van a szívemben, és nem „ki-be járkál”, így a szellem gyümölcsei is bennem vannak. Olyan esetekben, amikor nem érzem, hit által tudom „aktiválni”, azaz tapasztalhatóvá tenni. Nekem ez több esetben úgy sikerült, hogy hit által elfogadtam az igéket, majd kimondtam hangosan, alkalmazva a Hittem és azért szóltam; mi is hiszünk, és azért szólunk; (2Korinthus 4:13) igét. Ez nem önszuggesztió, sem pozitív gondolkozás, sem varázslás, hanem Isten igéjének alkalmazása.

Egyik reggel, útban a munkahely felé, a vonatom az utolsó állomás előtt váratlanul leállt. A mozdonyvezető csak annyit mondott, hogy piros jelzést kapott, így nem haladhatunk tovább. Öt perc után közölte, talán nemsokára indulunk. További öt perc után a vonat még mindig állt.

– Amennyivel később érsz a munkahelyre, annyival később tudsz eljönni onnan. Az, hogy itt ülsz egyhelyben, gyakorlatilag most időpocsékolás! – szólalt meg belül a logikus zsörtölődés.

Az Úr öröme a ti erősségetek (Nehémiás 8:10). Az ellenségnek az egyik elsődleges célpontja a hívő öröme, mert amikor öröm van az életemben, akkor erős vagyok – jutott eszembe a reggeli áhítat.

Választhattam a két gondolat között: bosszankodom a késés miatt, vagy pedig örülök Isten jelenlétének az életemben. Isten adott erőt, hogy Ő mellette döntsek. Hálát adtam a helyzetemért, dicsértem az Ő nagyságát, és jelenvalóságát.

Eltelt további öt perc és nem történt semmi. Teljes szívemből megáldottam a mozdonyvezetőt és a logisztikai csapatot, akik ütemezik a menetrendet, majd folytattam az örvendezést. Öt perccel később elindult a vonat, és körülbelül húsz perc késéssel befutott a végállomásra. Leszálláskor a késés ellenére olyan boldog voltam, hogy majdnem elkezdtem ugrándozni örömömben. Aznap egész nap fel voltam töltve, és tényleges erőként éltem meg az Úr örömét. Ebben az esetben a hitem legyőzte a világot (1János 5:4). Nem a körülményeim alapján döntöttem, hanem Isten vezetését követtem.

Tanulságok számomra a történetből:

1. Amennyire fontos a mértékletesség és a béketűrés, ugyanolyan fontos az öröm az ember életében.

2. A hit a cselekedetek által lesz teljessé (Jakab 2:22), és nem az érzelmek által. Fontosak az érzelmek is, viszont a döntéseinket nem azok alapján kell meghoznunk. A cselekedetem mutatja meg, miben hiszek, és egy idő után követi azt az érzelem is. A vonaton először el kellett kezdenem hálát adni, és utána jöttek a pozitív érzelmek.

3. A szent szellem gyümölcse a szellem jelenlététől függ, nem a körülményektől. Akkor is bennem van, ha nem érzem. Ezt alkalomadtán aktiválhatom hit által.

4. Az ellenség egyik elsődleges célpontja a hívő öröme, mert amikor öröm van az életében, akkor erős.

5. Az Úr öröme egy felhőtlen, tiszta öröm, melynek elérése érdekében nem kell semmilyen káros eszközhöz nyúlni.

Bessenyei Szilárd

A gyümölcstermés az Úr munkájában az Ő áldásával áll arányban, nem a mi véges erőnkkel és képességeinkkel. Isten áldása olyan bőséges gyümölcsöt hozhat, amit sohasem remélhettünk volna tévedéseink és gyöngeségeink miatt. Emberi dolgokban az okról az okozatra következtethetünk, de minden okoskodásunk hiábavalóvá válik az isteni áldások területén, mert ott Isten az egyetlen ok.


Watchamn Nee

1 https://www.bible.com/hu/reading-plans/228-a-jolt-of-joy/day/1