Gondolatok a bölcsességről és az igazságról

„A cédrustól az izsópig, a szárnyaló sastól a ciripelő tücsökig, az azúrkék égbolttól a hajnali harmatcseppig minden az isteni bölcsesség nagy voltát dicséri.” (Spurgeon)

„A tudás által az ember megtanulta, hogyan utazhat a hang sebességénél is gyorsabban, de bölcsességének hiányát mutatja, hogy rossz irányban halad vele.” (ismeretlen)

„Az igazságot kutató elme olyan, mint Noé galambja, amely nem talál nyughelyet, amíg nem tért vissza a bárkába. Jézus, az örök bárka minden kereső lelket befogad.” (Spurgeon)

„A bölcsességet nem akkor találod meg, amikor keresed, hanem amikor élni kezded az életet, amit a Teremtő adott.” (Hopi bölcsesség)

„Az életkor nem szavatolja az igazságot.” (Spurgeon)

„az igazság útjában van az élet, az ő ösvényének útja halhatatlanság.” (Péld 12:27)

„Az igazság tanításának legjobb módja az igazság gyakorlása.” (Spurgeon)

„Ha az igazság tévelygéssel keveredik, akkor az Isten és ember ellenségének célját szolgálja.” (E. G. White)

„az Isten lélek: akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” (Ján 4:24)

„Ne menj a fonóba a magad igazságát megfonni; az öltözék már készen van, Krisztus adja neked.” (Spurgeon)

„az igazság által leszel erős” (Ésa 54:14)

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert a napok gonoszak. Éppen ezért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5:15-17)