Nem alszik és nem szunnyad…

Beszélgettem egy kedves munkatársammal, és egy ponton Istenre terelődött a szó. Ő szkeptikusan legyintett: – Hát, ha van egyáltalán Isten, akkor alszik és nem törődik velünk. – Megrendített ez a mondat, fájdalom látni, hogy emberek milliói számára Isten, a világegyetem életre hívója és fenntartója egyáltalán nem létezik. Milyen érvekkel lehetne bebizonyítani, hogy él? Mi győzhetné meg végzetes tévedésükről a tömegeket?

A gondolat nem hagyott nyugodni, és eszembe jutott egy ige: „Íme, nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrzője.” (Zsolt 121:4) Tehát nem Istennél és Istenben van a hiba. Hiszen folyamatosan dolgozik az élet fenntartása érdekében. Ha egy pillanatra is elfordítaná a Földről figyelmét, az élet összes formája azonnal összeomlana. Ha szemügyre veszünk egy fűszálat, egy virágot, egy vízcseppet, megannyi bizonyítékát láthatjuk irántunk való gyöngéd szerelmének. Newton szerint önmagában az ember hüvelykujja elegendő bizonyíték a Teremtő létezésére. Hol van akkor a hiba?

Néhány ige nyomán rendkívül szégyenletes következtetésre jutottam:

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” (Mt 5:14)

„Ha valaki nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nem Istentől van.” (1Ján 4:3)

Hol vannak az igazi keresztények? Akikből áradnak a jócselekedetek, akik hegyen épített városhoz hasonlóan messzire látszanak; fényük árad, mint a gyertyáé a sötétben? Hol vannak, akik nem csupán szavaikkal bizonygatják, hogy Jézus élő valóság, hanem testükben, hétköznapi életükben, tetteikben, szavaikban, indulataikban, önmegtagadásukban bizonyítják a megbocsátás, a tevékeny szeretet elevenségét és megelevenítő erejét?! Hol vannak, akik nemcsak a templomok és imaházak falai között keresztények, hanem az utcán, a hajléktalanok, szegények, megvetettek között, sőt, még a házastársukkal, gyermekeikkel, anyósukkal szemben is keresztények?! Hol vannak, akik a munka- és mindennapi utastársaikkal szemben sem engednek meg maguknak lekicsinylő és becsmérlő ítéleteket, akik készek áldozatra másokért, akik úgy szeretnek, mint Jézus Krisztus?!