Gondolatok a hitről

  • A hit: Isten ajándéka, de nekünk kell gyakorolni. Nekünk kell vele élni. A hit a kéz, amellyel a lélek megragadhatja azt a kegyelmet és irgalmat, amit Isten felajánl nekünk.

Azok a próbák, amelyek legjobban próbára teszik hitünket, és azt a látszatot keltik, hogy Isten is elhagyott minket, visznek még közelebb Krisztushoz, hogy minden terhünket az Ő lábaihoz tegyük, és megismerjük azt a békességet, amit Ő ad cserébe.

  • Az őszinte hit maga az élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek Krisztus kegyelméből győztes hatalommá válik.

A valódi hit, amely teljesen Krisztusra támaszkodik, az Isten minden kívánalma iránti engedelmességben mutatkozik meg.

  • Van biztos orvosság a csüggedtek számára: a hit, az ima és a munka. A hit és tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet ad. Kísért-e a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő! Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged, nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be! Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az Őt szeretőkkel kötött.

A hit erősebb, mint a halál. Ha a betegek hitben a hatalmas Gyógyítóra néznek, az eredmény csodálatos lesz. E hit nyomán testük-lelkük megelevenedik.

  • A hitünket próbára tevő tapasztalatok áldást jelentenek számunkra. Általuk lesz nyilvánvalóvá, vajon hitünk őszinte és valódi-e, egyedül Isten szavára támaszkodik-e, vagy bizonytalan és ingatag – a körülmények függvénye. A hit gyakorlással erősödik. Engedjük, hogy a béketűrés elvégezze a maga csodálatos munkáját! Ne feledjük, a Szentírás drága dolgokat ígér azoknak, akik az Úrra várnak!

Az a hit, amely erőt adott minden szentnek és igaznak a súlyos próbák idején, ma is élteti Isten gyermekeit. A legsötétebb órákban, a legijesztőbb körülmények között is bízhat a keresztény hívő a minden fény és hatalom forrásában. Nap mint nap megújulhat reménye és bátorsága Istenbe vetett hite által. Az Úr szolgálatában nem kell elcsüggedni, bizonytalankodni vagy félni!

  • Amikor minden oldalról körül vagyunk zárva, legfőbb ideje, hogy bízzunk Istenben és szellemének erejében. Az élő hit gyakorlása közben lelkileg erősödünk, és bizodalmunk rendíthetetlenné válik. Így lesz a lélek győztes hatalommá. A hit parancsoló szava előtt eltűnnek az akadályok, amelyeket Sátán helyez a keresztény útjába, mert a menny hatalmasságai sietnek segítségére.

A hit köt össze minket a mennyel, ez ad erőt, hogy megbirkózzunk a sötétség erejével. Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős is. Sokan azonban úgy érzik, nincs hitük, ezért távol maradnak Krisztustól. Ne önmagunkra, Jézusra nézzünk! Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz az irgalmas Üdvözítő. A hit Isten igéje által születik meg. Ragadd meg hát ígéretét: Aki hozzám jön, semmiképp el nem küldöm!