Gondolatok az élet okáról, céljáról és értelméről

„mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” (Jer 31:3)

„Aki csupán önmagának él, nem ismeri igazán az élet értelmét, örömét és célját. Csak az ismeri igazán az életet, aki Istennek és másoknak él.” (Spurgeon)

„Azok a törvények, amelyek a szív tevékenységét irányítják, s a test életáramának keringését szabályozzák, annak a hatalmas Értelemnek a törvényei, Akinek hatalma van minden élőlény felett, mert tőle indul ki minden élet. Minden ember csak a vele való összhangban találhatja meg igazi rendeltetését.” (E. G. White)

„Ábrahám, Izsák, Jákob, a keresztények Istene a szeretet és a vigasztalás Istene, aki betölti övéinek lelkét és szívét, bensőjükben érezteti velük gyarlóságukat és az ő végtelen könyörületességét; aki lelkükben egyesül velük, betöltvén azt alázatossággal, örömmel, bizodalommal és szeretettel; aki képtelenné teszi őket rá, hogy rajta kívül bármi célra törekedjenek.” (Blaise Pascal)

„Isten arra teremtett minket, hogy szeressünk és szeressenek bennünket.” (Teréz anya)

„…Isten másképp lát minket, mint ahogy mi látjuk önmagunkat. Ő a jövőt, a pozitív lehetőségeket látja bennünk. Mi pedig gyakran csak az elmulasztott és már vissza nem térő nagy lehetőségek lepusztult emlékhelyének tekintjük magunkat. Nem merünk szembesülni az előttünk álló lehetőségekkel, pedig kishitűségünkbe zárt sorsunk ajtaját egy szebb jövő feszegeti.” (Simon András)

„Ajándék légy, ki ön-sorsáról mit se tud,
Ki örömöt nem vár, csak ad.” (Fábri Péter)

„Jézus Krisztus a célja mindennek, ő a középpont, amely felé minden törekszik. Aki őt ismeri, az ismeri mindennek okát és értelmét.” (Blaise Pascal)

„… véleményem szerint az ember földi életének célja, hogy szeresse Istent és engedelmeskedjék parancsainak. Tudom, hogy ez némi nehézséget jelent azoknak, akik nem hisznek Isten létezésében, de úgy gondolom, fontolóra kellene venniük ezt a megállapítást, és meg kellene vizsgálniuk az ebből adódó következtetéseket is. A kulturális beteljesülés vagy az élvezetek halmozása csak másodlagos, nem elsődleges célja az embernek.” (Colin Clark)

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.” (Albert Schweitzer)

„Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkodjék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást.” (Blaise Pascal)

„Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.” (Mahatma Gandhi)

„Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt.” (Mk 8:35)

„Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni!” (Henri-Frédéric Amid)

Légy bizonyíték:
a szeretet műve már
elvégeztetett!
(bl)